O BCU w Sejmie

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu powołało Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie…