WŁADZE

Stowarzyszenie Elektryków Polskich – SEP jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, stanowiącym dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą działalnością SEP. Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków ale do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

Władzami naczelnymi SEP są:

  • Walny Zjazd Delegatów
  • Zarząd Główny
  • Główna Komisja Rewizyjna
  • Główny Sąd Koleżeński.

 

W dniu 19 maja 2022 r. odbyły się wybory w Rzeszowskim Oddziale SEP. Został wybrany 14 osobowy Zarząd. W dniu 26 maja 2022 r. odbyło się pierwsze zebranie Zarządu na którym zostało wybrane Prezydium ZO SEP w Rzeszowie w składzie:

Członkowie Prezydium:

Prezes – mgr inż. Zbigniew STYCZEŃ

Wiceprezes – dr inż. Barbara KOPEĆ

Wiceprezes – mgr inż. Tadeusz CHMIEL

Wiceprezes i Skarbnik – mgr inż. Bolesław PAŁAC

Sekretarz – mgr inż. Urszula TUREK

Członek – mgr inż. Grzegorz OSIOR

Członkowie Zarządu:

Kazimierz DWORAK

Wiesław KUJDA

Wiesław LELEK

Julian JAWORSKI

Adam KOWALSKI

Aleksander PĘKALA

Piotr PRACH

Robert ZIEMBA

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Mieczysław Czyż

Członek: Krzysztof Szczygieł

Członek: Zbigniew Chodziński

Komisja ds. szkoleń i uprawnień:

Przewodniczący: Barbara Kopeć

Członek: Grzegorz Osior

Członek: Tadeusz Chmiel

członek: Julian Jaworski

Komisja organizacyjna:

Przewodniczący: Aleksander Pękala

Członek: Adam Kowalski

Członek: Piotr Prach

Komisja ds. młodzieży i studentów:

Przewodniczący: Urszula Turek

Członek: Robert Ziemba,

Członek: Mieczysław Czyż,

Członek: Wojciech Bieda

Członek: Aleksander Pękala

Członek: Adam Kowalski,

Członek: Irena Jamróz

Komisja ds. sportu i turystyki:

Przewodniczący: Tomasz Zając

Członek: Grzegorz Osior

Członek: Piotr Prach

Członek: Urszula Turek

Członek: Grzegorz Łasica

Członek: Katarzyna Micał

Członek: Anna Szlachta

Członek: Roman Kliś

Komisja historyczna:

Przewodniczący: Bolesław Pałac

Członek: Wiesław Lelek

Komisja ds. odznaczeń i wyróżnień:

Przewodniczący: Zbigniew Styczeń

Członek: Bolesław Pałac

Komisja ds. cyfryzacji:

Przewodniczący: Piotr Prach

Członek: Damian Kicia

Członek: Julian Jaworski

Członek: Rafał Fuksa

Członek: Dariusz Kowal

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący: Wojciech Bieda

z-ca Przewodniczącego: Szymon Zielonka

Członek: Roman Kliś

Członek: Mariusz Trojnar