Nasz ZO SEP w Rzeszowie zaczął od 1997roku organizować wycieczki zagraniczne dla członków SEP-u. Były one, w tym okresie, w połowie finansowane przez ZO. Udział w nich wzięli członkowie z poszczególnych kół. W roku 1997 dbyła się pierwsza wycieczka do Paryża.