W dniach od 26 do 28 stycznia 2022 r. odbyły się w Warszawie 19 Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów i Zabezpieczeń. Podczas Targów odbyło się szkolenie pod patronatem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP pt. „Skuteczna instalacja odgromowa – kompendium wiedzy dla projektanta, inspektora nadzoru i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie różnego rodzaju budynków i ich wyposażenia”.

W targach uczestniczyli członkowie OR SEP kol. Grzegorz Masłowski i kol. Robert Ziemba, członkowie PKOO SEP. Kolega Grzegorz Masłowski wygłosił jeden z referatów szkoleniowych pt. „Mechanizm i parametry wyładowań atmosferycznych”.

Kolejne referaty wygłaszane przez członków PKOO SEP dotyczyły: zasad i wymagania dla instalacji odgromowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, wytycznych projektowania i instalowania układu uziomów instalacji odgromowej, skutecznej ochrony odgromowej budynku wyposażonego w instalację fotowoltaiczną, szacowania ryzyka, dobór odpowiednich środków jego redukcji, projektowania ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznych za pomocą programu Elko -Bis CAD 3.0, wymiarowanie stref ochrony odgromowe j, instalowanie ograniczników przepięć, wymagania dla ochrony odgromowej linii SN i NN oraz budynków przemysłowych i użyteczności publicznej, systemowa ochrona odgromowa obiektów budowlanych za pomocą nowej generacji masztów, koordynacja instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej, przykłady doboru ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach o różnym charakterze w tym serwerowni. Na zakończenie części referatowych odbywały się panele dyskusyjne z udziałem obecnych ekspertów Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP.

Podczas trwania Targów otwarte było stoisko KOO SEP na którym dyżurowali jego członkowie propagując potrzebę stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie kompleksowej ochrony odgromowej i przed przepięciami. Prezentowali oni stanowiska PKOO SEP w sprawie: obowiązujących norm z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej, braku zwiększonej skuteczności ochrony odgromowej tzw. „zwodów aktywnych” w stosunku do określonej w serii norm PN-EN 62305. Pełne treści tych stanowisk oraz inne informacje zamieszczone są na stronie internetowej PKOO SEP: http://pkoo.sep.warszawa.pl/

Tekst: Robert Ziemba

Zdjęcia: Robert Ziemba