SKWER Ks. J. H. Osińskiego

Ks. Józef Herman Osiński (1738-1802) – pierwszy polski elektryk –

w 2018 r przypada 280 rocznica Jego urodzin.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich podjął uchwałę na mocy której patronem SEP w 2018 roku jest osoba ks. Józefa Hermana Osińskiego. Do zrealizowania głównych uroczystości obchodów 280 rocznicy Jego urodzin z upoważniony został rzeszowski oddział SEP. Jego życiorys oraz dokonania w pełni potwierdzają słuszność tej decyzji, gdyż zasługuje On na takie właśnie upamiętnienie.