100 – lecie SEP

Obchody Jubileuszu 100 – lecia SEP we Lwowie

W dniach 26.-28.10.2019 r we Lwowie odbyły się jubileuszowe obchody 100 – lecia SEP pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz Ambasady Ukrainy w Warszawie. Głównym celem uroczystości była prezentacja dorobku i osiągnięć elektryków polskich i ukraińskich na tej przestrzeni czasu oraz osiągnięć stowarzyszeń naukowo – technicznych działających we Lwowie.

Głównymi organizatorami tego wydarzenia byli;

 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • Narodowy Uniwersytet „Lwiwska Politechnika”
 • Związek Naukowo – Techniczny Energetyków i Elektrotechników Ukrainy

Współorganizatorami obchodów jubileuszowych były również następujące organizacje;

 • Instytut Elektrodynamiki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
 • Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Narodowy Uniwersytet Budowy Okrętów im. Admirała Makarowa
 • Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „ Kyjiwskij Politechnicznij Instytut im. Ihora Sikorsoho
 • Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie
 • Instytut Polski w Kijowie
 • Lwowski regionalny Związek naukowo – Techniczny energetyków i Elektrotechników Ukrainy

Patronat medialny nad uroczystościami objęli;

 • Spektrum SEP
 • Energetyka
 • Wiadomości Elektrotechniczne
 • Przegląd Techniczny
 • Kurier Galicyjski
 • Polskie Radio Lwów

Jubileuszowym uroczystościom przewodniczył Komitet Honorowy w składzie;

1. Jurij Bolało – Rektor Narodowego uniwersytetu „ Lwowska Politechnika”,

2. Oleksand Dupak – wiceprzewodniczący Organizacji Publicznej „ związek Naukowo – Techniczny Energetyków i Elektrotechników Ukrainy”,

3. Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia elektryków Polskich, członek Honorowy SEP,

oraz 26 osób z polski z Ukrainy, stanowiących całość Komitetu Honorowego.

Powołany został również Komitet Programowy obchodów składający się z przedstawicieli polskich i ukraińskich uczelni oraz stowarzyszeń i organizacji z obu krajów (30 osób). Nad całością organizacyjną obchodów czuwał Komitet Organizacyjny , w skład którego weszły osoby z polski i z Ukrainy (13 osób).

Przebieg Uroczystości Jubileuszu 100 – lecia SEP we Lwowie

Obchody Jubileuszu we Lwowie można ująć w trzech działach tematycznych;

 • Pamięć o zasłużonych ludziach
 • Sympozjum naukowe
 • integracja polsko – ukraińska

PAMIĘĆ O ZASŁUŻONYCH LUDZIACH

Realizując ten punkt obchodów Stowarzyszenie Elektryków Polskich rozpoczęło swoje działania już dużo wcześniej . Z inicjatywy SEP , przed uroczystościami jubileuszowymi, zostały odnowione groby zasłużonych ludzi , których praca zawodowa i społeczna legła u podstaw powstania przyszłej organizacji elektryków polskich.

Na Cmentarzu Łyczakowskim przeprowadzono ponowną renowację grobowca prof. Romana Dzieślewskiego oraz renowację grobowca Prof. Romana Gostkowskiego , pierwszego Prezesa Polskiego Towarzystwa Politechnicznego.

Na Cmentarzu w Brzuchowicach, koło Lwowa SEP przeprowadził renowację grobów Profesora Gabriela Sokolnickiego, członka pierwszego Zarządu Głównego SEP oraz jego żony Marii. Na wszystkich tych miejscach pamięci zostały złożone w imieniu SEP wieńce i zapalone znicze pamięci. Pamiętaliśmy również o grobach ukraińskich Profesorów, którzy wnieśli duży wkład w rozwój elektrotechniki i elektryki wraz z polskimi kolegami, profesorami.

Podsumowaniem tego punktu obchodów jubileuszu we Lwowie była uroczysta Msza Św. w Archikatedrze Lwowskiej, odprawiona przez Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego w intencji zmarłych, zasłużonych ludzi, działających na rzecz elektryki i za współczesnych żyjących, którzy kontynuują to 100 – letnie dzieło organizacyjne.

SYMPOZJUM NAUKOWE

Głównym punktem obchodów Jubileuszu 100 – lecia SEP we Lwowie było wspólne polsko – ukraińskie sympozjum naukowe, które odbyło się w gmachu głównym Narodowego Uniwersytetu Lwiwska Politechnika.

Sympozjum odbyło się pod hasłem „Tradycje elektryki w Ośrodku Lwowskim oraz propozycje współpracy elektryków polskich i ukraińskich”.

W pierwszej części spotkania (inauguracja sympozjum naukowego ), w auli głównej (obrazy J. Matejki) Politechniki Lwowskiej, odbyło się powitanie wszystkich zaproszonych gości przez organizatorów i gospodarzy wydarzenia.

W prezydium otwarcia sympozjum zasiedli;

 • Zastępca kierownika administracji obwodowej – Wasyl Łozynskyy,
 • zastępca Mera Miasta Lwowa – Andrij Moskalenko ,
 • prezes SEP – Piotr Szymczak,
 • prorektor Norodowego Uniwersytetu Lwiwska Politechnika – prof. Natalia Chukhray,
 • wiceprzewodniczący związku NTEE Ukrainy – Oleksandr Dupak.

Miłym akcentem rozpoczynającego się sympozjum było wręczenie medali i odznaczeń z okazji 100 – lecia SEP dla osób z Ukrainy i z Polski.

 • Medal 100-lecia SEP dla Politechniki Lwowskiej
 • Medal 100 lecia SEP dla osób z Politechniki Lwowskiej i innych uczelni i instytucji , które wniosły istotny wkład w rozwój współpracy ukraińsko-polskiej:
 1. Prof. dr hab. inż. Jurij Bobało (Rektor Politechniki Lwowskiej) – medal prof. Mieczysława Pożaryskiego: w uznaniu wybitnych zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej w dziedzinie nauki i dydaktyki.
 2. Prof. Orest lwakhiv (Narodowy Uniwersytet ” Lwiwśka Politechnika”) – medal Romana Dzieślewskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich
 3. Prof. Petro Stakhiv (Narodowy Uniwersytet “Lwiwśka Politechnika”) – medal Romana Dzieślewskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem elektryków Polskich
 4. Andrej Kriżaniwskij (Muzeum Historii Elektryfikacji Lwowa) – medal Groszkowskiego: w uznaniu zasług w pozyskiwaniu cennych źródeł archiwalnych dotyczących historii postaci związanych z elektryką oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.
 5. Prof. Bohdan Stadnyk (Narodowy Uniwersytet ” Lwiwśka Politechnika”) – medal Groszkowskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej
 6. Prof. Mykhaylo Dorozhovets (Narodowy Uniwersytet “Lwiwśka Politechnika”) – medal Krukowskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej
 7. Prof. Mykhaylo Seheda – Narodowy Uniwersytet ” Lwiwśka Politechnika” – medal Krukowskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej
 8. Pan Andrij Andruchiw (Dyrektor Biblioteki – Narodowy Uniwersytet ” Lwiwśka Politechnika”) – medal Stanisława Fryzego: w uznaniu zasług w pozyskiwaniu cennych źródeł archiwalnych dotyczących historii i postaci związanych z elektrotechniką.
 9. Prof. Volodymyr S. Blintsov (Prorektor Uniwersytetu Budowy Okrętów w Nikołajewie) – medal Michała Doliwo-Dobrowolskiego: w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie rozwoju ukraińsko-polskiej współpracy naukowej i dydaktycznej oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich
 10. Prof. Vasyl. F. Shynkarenko (Kierownik Katedry Elektromechaniki Politechniki Kijowskiej) – medal Michała Doliwo-Dobrowolskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej w dziedzinie elektromechaniki.
 11. Dr. hab. Inż. Viktor V. Grebennikov (Kierownik Pracowni Instytutu Elektrodynamiki NAN Ukrainy) – medal Michała Doliwo-Dobrowolskiego – w uznaniu zasług w rozwoju ukraińsko-polskiej współpracy w dziedzinie maszyn elektrycznych nowych generacji
 • Medal 100 lecia SEP dla osób z Polski;
 1. Kol. Bolesław Pałac (czł. ZG SEP, przewodniczący Centralnej Komisji ds. Obchodów 100-lecia SEP) — Medal 100-lecia SEP – w uznaniu zasług w rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy naukowej i stowarzyszeniowej
 2. Kol. Wiesław Michalski (prezes Oddziału Radomskiego SEP) — Medal 100- lecia SEP – w uznaniu zasług w rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy naukowej i stowarzyszeniowej

Referaty na sympozjum i praca w zespołach problemowych

Ważnym i doniosłym wydarzeniem tego sympozjum naukowego były wygłoszone referaty oraz , w drugiej części dyskusja w zespołach problemowych.

W auli głównej wygłoszono szereg bardzo ciekawych referatów tak ze strony polskiej jak i ukraińskiej;

 • Jerzy Hickiewicz – „ Lwowskie korzenie polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego”
 • Mykhaylo Dorozhovets – ‘ lwowskie stulecie miernictwa elektrycznego”
 • Jan Strzałka Przemysław Sadłowski, Piotr Rataj – „Początki polskiej działalności stowarzyszeniowej oraz zarys działalności Oddziału lwowskiego i Oddziału Wołyńskiego SEP „
 • Serhiy Rendziniak – “Lwowska szkoła elektrotechniczna – źródła i perspektywy”
 • Piotr Szymczak, Bolesław Pałac –„Propozycje współpracy naukowo – dydaktycznej i stowarzyszeniowej pomiędzy polskimi i ukraińskimi elektrykami”
 • Natalia Hots – “Współpraca pomiędzy narodowym Uniwersytetem Lwiwska Politechnika i uczelniami polskimi”
 • Jacek Piechota, Oleg Dubisz – “Kierunki polsko – ukraińskiej współpracy gospodarczej”
 • Stefan Kuybida – „O perspektywach i warunkach wstępnych polsko – ukraińskiej współpracy gospodarczej”

W drugiej części sympozjum rozpoczęły się prace w trzech zespołach problemowych;

 • zespół pierwszy – naukowo – dydaktyczny
 • zespół drugi – gospodarczy
 • zespół trzeci – stowarzyszeniowy

Każdy z zespołów problemowych miał przedstawić i przedyskutować problematykę, która była przypisana do każdego z nich. Problemy te były przedstawiane przez ukraińską i polską stronę, a nad ich przebiegiem czuwał dwu osobowy zespół przewodniczących, z polskiej i ukraińskiej strony.

Owocem tych obrad są materiały dyskusyjne i wnioski zespołów problemowych , które teraz są spisywane uzgadniane i będą przedmiotem publikacji po obu stronach. To bardzo ciekawy materiał, który może być zaczynem dla przyszłej współpracy ukraińskich i polskich elektryków. To było jedno z ważniejszych wydarzeń i faktów dotychczasowej współpracy SEP ze stroną ukraińską. Efekty prac w zespołach problemowych powinny być widoczne niebawem w pracy stowarzyszeniowej i we współpracy miedzy obu społecznościami elektryków.

 

Integracja polsko – ukraińska

Podsumowaniem jubileuszu 100 – lecia SEP we Lwowie była integracja polskich i ukraińskich elektryków , wyrażona w różnych formach koleżeńskich spotkań. Jednym z nich był jubileuszowy koncert w Lwowskiej Filharmonii w wykonaniu kameralnej orkiestry smyczkowej tej instytucji. Muzycy lwowscy wykonali utwory muzyczne kompozytorów polskich, urodzonych we Lwowie oraz kompozytorów ukraińskich. W drugiej części koncertu uczestnicy wysłuchali wspaniałego koncertu fortepianowego w wykonaniu pianisty Jerzego Pawła Kowalskiego z Warszawy.

Dopełnieniem pełnej integracji polsko – ukraińskiej było spotkanie koleżeńskie w gościnnym hotelu Dniestr, gdzie był czas na podziękowania, nawiązywanie bliższych kontaktów, na życzenia i muzykę. Przy rytmach lwowskiej kapeli i przy znakomitym miejscowym jadle, w śród przyjaciół z Ukrainy, mogliśmy świętować zakończenie obchodów 100 – lecia SEP we Lwowie. Efekty tego spotkania powinny pojawić się w niedługim czasie.

Wszystkim uczestnikom, sponsorom, sympatykom składamy serdeczne podziękowania za to spotkanie i pomoc przy jego organizacji .

 

Tekst : Bolesław Pałac

Zdjęcia: Kaczmarczyk Robert