Egzamin kwalifikacyjny grupy I oraz II. Komisja Kwalifikacyjna nr 050