W dniach 06-07 czerwca  2024 w Poznaniu odbył się IV  Kongres Elektryki Polskiej organizowany  w 105 rocznicę powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Kongres odbył się  w gościnnych pomieszczeniach stadionu ENEA przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu.

To było bardzo ważne wydarzenie o zasięgu międzynarodowym. Gościliśmy  przedstawicieli energetyki z Niemiec i Ukrainy. Hasłem przewodnim tego Kongresu  było  zawołanie „ energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń”. Kongres  został dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Nauki oraz innych pięciu Ministerstw. Komitet Organizacyjny ( 21 osób )  pracował pod przewodnictwem  sekretarza Generalnego SEP Andrzeja Werkowskiego , a Radą Programową kierował Kol. Prezes SEP Sławomir Cieślik.

Przewodnimi tematami obrad IV KEP były trzy tematy merytoryczne , jakże ważne dla polskiej energetyki. Były to następujące  sesje;

  1. Polska w obliczu transformacji energetycznej – koordynator Andrzej Werkowski
  2. Bezpieczeństwo Infrastruktury krytycznej – koordynator Andrzej Hachoł
  3. Fotonika – polska specjalność w światowej elektronice – Ryszard Piramidowicz

Dwuosobowa delegacja Oddziału Rzeszowskiego SEP ( Bolesław Pałac , Zbigniew Styczeń ) aktywnie włączyła się  w przygotowanie i pracę merytoryczną podczas IV KEP. Obszar  tematyczny , który był w  orbicie naszych zainteresowań i naszych prelegentów dotyczył bezpieczeństwa  infrastruktury krytycznej. W tym pakiecie byliśmy odpowiedzialni  jako moderatorzy  za przygotowanie i przeprowadzenie sesji tematycznej pt” Specyfika wybranych krajowych  systemów infrastruktury krytycznej”. Byliśmy odpowiedzialni za pobyt oraz udział  merytoryczny w IV KEP gości z Ukrainy ( Lwów , Kijów).

Podczas tej sesji tematycznej zostały wygłoszone cztery bardzo ciekawe referaty  dotyczące infrastruktury  krytycznej  dotyczącej  sieci i stacji elektroenergetycznych , lotnisk i sieci teleinformatycznych. Bardzo ciekawe referaty poparte materiałami z funkcjonowania infrastruktury krytycznej  w Ukrainie przedstawiły Ołena Łapenko z Kijowa  i Galina Petruska oraz Ludmiła Polowa ze Lwowa. Tematy bezpieczeństwa na lotniskach zostały przedstawione w referacie dr. Hanny Dzido. Pakiet bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej   cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników ,  gdyż został poparty informacjami jak to bezpieczeństwo jest niszczone i możliwe do zakłócenia i jakie są zagrożenia.

Bardzo ważnym wydarzeniem podczas IV Kongresu Elektryki Polskiej dla Oddziału Rzeszowskiego SEP było uhonorowanie kolegi Bolesława Pałaca wiceprezesa oddziału medalem odznaczeniem państwowym. W imieniu Prezydenta RP I Wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś -Szulc wręczyła naszemu koledze Złoty Krzyż Zasługi.

Z kongresu zostaną opracowane materiały , które zostaną przesłane do Ministerstw i instytucji odpowiedzialnych za polską energetykę.

Szersza informacja o tym bardzo ważnym i ciekawym wydarzeniu jakim był IV KEP  zostanie niebawem udostępniona na stronie SEP. Zachęcamy do lektury sprawozdania , wniosków i zaleceń  , gdyż nie ma teraz ważniejszej sprawy dla polskiej gospodarki jak elektryka.

Tekst. Bolesław Pałac ,Zbigniew Styczeń ( uczestnicy IV KEP)

Zdjęcia: Bolesław Pałac, Zbigniew Styczeń