W dniu 12.06.2024 r. odbyło się X Posiedzenie Rady Gospodarczej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (WEiI). Spotkanie zorganizowano w nowo wybudowanej hali produkcyjnej firmy Ledolux w Rzeszowie, przy ulicy Biznesowa 2.  W posiedzeniu uczestniczyło 29 osób w tym 23 przedstawicieli przedsiębiorstw oraz 6 przedstawicieli Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

W czasie spotkania zostały przedstawione ciekawe referaty.  Pierwszy referat przedstawiony przez Jakuba Dziegielowskiego dyrektora generalnego firmy Ledolux zapoznał wszystkich uczestników spotkania z „Projektowaniem, produkcją i montażem opraw oświetleniowych” firmy Ledolux.

Po prezentacji referatu wprowadzającego w technologię produkcji lamp LED uczestnicy Rady udali się na zwiedzanie zakładu odwiedzając między innymi biuro projektowe, laboratoria badawcze oraz halę produkcyjną. Zwiedzający byli bardzo zainteresowani technologią produkcji oraz sposobami testowania parametrów lamp.

W kolejnym referacie Tomasz Kowalczyk z firmy Europa Systems przestawił referat zatytułowany „Europa Systems – Partner Technologiczny w regionie – case study”. W referacie została przedstawiona struktura firmy oraz działalność polegająca głównie na produkcji rozwiązań dotyczących automatyzacji pracy magazynu, czy logistyki produkcji.

Profesor Dominik Strzałka kierownik Zakładu Systemów Złożonych WEiI Politechniki Rzeszowskiej zaprezentował ostatni referat zatytułowany: „Możliwości badawczo-rozwojowe w zakresie cyberbezpieczeństwa”. W referacie zostały zaprezentowane możliwości badań laboratoryjnych na WEiI w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz projekty zrealizowane lub będące w realizacji w Zakładzie Systemów Złożonych WEiI. Ponadto Pan Profesor Dominik Strzałka przedstawił możliwości kształcenia studentów na WEiI w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji. Referat cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze względu na bardzo aktualną problematykę związaną w szczególności z wojną w Ukrainie.

Na zakończenie X Rady Gospodarczej , Przewodniczący Bolesław Pałac podziękował wszystkim Uczestnikom Rady za czynny udział w posiedzeniach, którym przewodniczył w ostatnich 5 latach. Poinformował również, że było to ostatnie posiedzenie rady pod jego przewodnictwem. Dziekan Adam Zajdel oraz Prodziekan ds. rozwoju Piotr Bogusz wręczyli Przewodniczącemu Bolesławowi Pałacowi list z podziękowaniami i pamiątkowy upominek. Członkowie Rady również podziękowali Przewodniczącemu za kierowanie Radą.

Tekst Bolesław Pałac

Zdjęcia Zbigniew Styczeń