W dniu 6 czerwca 2024r. zostały wręczone nagrody i dyplomy dla najlepszych uczestników zawodów II stopnia 26 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” z zakresu elektrotechniki i energetyki,  które odbyły się w Zespole Szkół Energetycznych 6 marca 2024r. Zawody II etapu zorganizowane były we wspólnej współpracy Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, Okręgowej Rady Podkarpackiego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich Odział Rzeszowski i Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Honorowy patronat nad w/w zawodami objęli: Dziekan Wydziału Elektrotechniki Informatyki dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz oraz  Grzegorz Dubik przewodniczący Okręgowej Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która ufundowała nagrody. Nagrody ufundowane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa otrzymali: Piotr Pawlik – Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie, Mikołaj Rzepka, Szymon Ślepecki – Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, Michał Dubiel Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Nagrody otrzymali także nauczyciele przygotowujący uczniów do w/w olimpiady. W spotkaniu uczestniczyli:  dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz, dr inż. Kazimierz Kamuda Przewodniczący Komisji Okręgowej Olimpiady z Politechniki Rzeszowskiej, mgr inż. Urszula Turek Sekretarz Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, mgr inż. Janusz Gudyka Kierownik kształcenia praktycznego z Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, mgr inż. Dorota Malicka Sekretarz Komisji Okręgowej Olimpiady z Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie oraz Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie Zbigniew Zagrodnik.