Na Uniwersytecie Rzeszowskim w dniu 13 czerwca 2024, odbyła się konferencja z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI).

Wydarzenie zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podkarpacki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski oraz Zakład Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej zgromadziło wielu specjalistów, naukowców oraz entuzjastów nowych technologii.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 12:00 przywitaniem uczestników przez przedstawicieli PTI oraz SEP – Prezesa PTI Andrzeja Paszkiewicza i Prezesa SEP Zbigniewa Stycznia. Po krótkim wprowadzeniu rozpoczęły się prezentacje tematyczne.

Referaty i Prezentacje:

1. *Sztuczna inteligencja – technologia czy zagrożenie* Dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz WEiI, Politechnika Rzeszowska Prezentacja dr hab. inż. Romana Zajdla poruszyła zagadnienia związane z rozwojem sztucznej inteligencji oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie mogą wynikać z jej niekontrolowanego rozwoju.

2. *Szpitale w dobie digitalizacji i cyfryzacji* Judyta Ziemińska, Genomics Product Analyst, SoftSystem Sp. z o.o. Judyta Ziemińska przedstawiła zmiany, jakie zachodzą w szpitalach dzięki cyfryzacji, zwracając uwagę na korzyści płynące z wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie.

3. *Czy sztuczna inteligencja jest inteligentna?* dr inż. Marcin Grochowina, Uniwersytet Rzeszowski Dr inż. Marcin Grochowina z Uniwersytetu Rzeszowskiego omówił zagadnienie inteligencji w kontekście sztucznej inteligencji, przedstawiając różne podejścia i definicje. 

Po pierwszej części konferencji nastąpiło ogłoszenie wyników Konkursu Młodych Inżynierów, a następnie przerwa kawowa, która umożliwiła uczestnikom wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów.

4. *Wykorzystanie dronów w rolnictwie* Krzysztof Strzępek Krzysztof Strzępek zaprezentował nowoczesne zastosowania dronów w rolnictwie, które umożliwiają precyzyjne monitorowanie i zarządzanie uprawami.

5. *Wyzwania i rozwiązania techniczne przy budowie RaP STEAM – platformy do nauki robotyki i programowania w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego* Dr hab. inż. Dominik Strzałka, prof. PRz, mgr inż. Paweł Kuraś, Zakład Systemów Złożonych, Politechnika Rzeszowska Prelegenci przedstawili projekt platformy edukacyjnej RaP STEAM, mającej na celu naukę robotyki i programowania w szkołach podstawowych, podkreślając korzyści płynące z wczesnej edukacji technologicznej.

Podsumowanie Konferencja zakończyła się obiadem oraz spotkaniem integracyjnym. Uczestnicy mieli okazję do dalszej wymiany poglądów i doświadczeń w mniej formalnej atmosferze.

Organizatorzy – Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich – składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, prelegentom oraz partnerom wydarzenia, którzy przyczynili się do jego sukcesu. Szczególne podziękowania kierujemy do Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody Podkarpackiego oraz Rektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej za objęcie wydarzenia patronatem honorowym.

Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne edycje konferencji!

Tekst: Piotr Prach, Zdjęcia: Natalia Noga