Uroczystość wręczenia nagród laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad wiedzy technicznej organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich – edycja 2023 okręg podkarpacki.

W dniu 07.06.2023r. w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (WEiI) Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza (PRz) odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad wiedzy technicznej organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich – edycja 2023 Okręg podkarpacki. Nagrody wręczono również opiekunom w/w uczniów. Spotkanie poprowadził dr. Inż. Kazimierz Kamuda  pracownik naukowy WEiI, przewodniczący Okręgowego Komitetu Organizacyjnego Olimpiad SEP w Rzeszowie.

Na wstępie spotkania przywitał zaproszonych gości w osobach:

 • dr hab. inż. Piotra Bogusza, prof. PRz prodziekana WEiI PRz;
 • Liliannę Serafin – sekretarza Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów;
 • Aleksandra Pękalę – wiceprezesa Elektromontażu S.A Rzeszów;
 • Barbarę Kopeć – wiceprezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski;
 • Joannę Dymitrowską dyrektorkę Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy;

Opiekunów uczniów oraz bohaterów dzisiejszego spotkania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad wiedzy technicznej organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Przywitał również koleżanki i kolegów z Komisji ds. Młodzieży i  Studentów SEP Oddział Rzeszowski.

Następnie przypomniał, że od 2023r. ogólnopolskie olimpiady wiedzy technicznej organizowane przez SEP odbywają się w trzech grupach związanych z różnymi dyscyplinami wiedzy technicznej tj.

 • EUROELEKTRA – Olimpiada wiedzy elektrycznej i energetycznej skierowana do uczniów kształcących się w zawodach: elektryk, technik elektryk, technik energetyk;
 • EUROMECHATRON – Olimpiada elektroników i mechatroników skierowana do uczniów kształcących się w zawodach: elektronik, technik elektronik, mechatronik, technik mechatronik;
 • POLTELEINFO – Olimpiada liderów telekomunikacji i informatyki skierowana do uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik telekomunikacji, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.

Finaliści w/w olimpiad zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego, a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia wybranych uczelni wyższych. Następnie zabrał głos prodziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechnik Rzeszowskiej dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz, który  pogratulował laureatom i finalistom w/w olimpiad, ich opiekunom życzył dalszych sukcesów w pracy z uczniami oraz spotkania na następny rok.

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie nagród ufundowanych przez sponsorów tj.

 • Fundację PGE ,
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski
 • Firmę ELEKTROMONTAŻ Rzeszów S.A.

Nagrody otrzymali :

 • w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej – EUROELEKTRA uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Mielcu Paweł Żuczek – laureat olimpiady (II miejsce) oraz Jan Adam Wanatowicz –  finalista olimpiady, opiekunem uczniów był nauczyciel  Alfred Ortyl ,
 • w Olimpiadzie Elektroników i Mechatroników – EUROMECHATRON uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Jan Gajewski- laureat olimpiady (III miejsce), opiekunką ucznia była nauczycielka  Agnieszka Marć ;
 • w Olimpiadzie Liderów telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO w grupie telekomunikacyjnej – uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. J. Groszkowskiego w Przemyślu Michał Fudali – finalista olimpiady (zdobywca największej liczby punktów w II etapie olimpiady), opiekunem ucznia był nauczyciel Marek Zawadzki w grupie informatycznej  uczeń Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy Sebastian Kloc – laureat olimpiady (II miejsce) oraz uczniowie Jakub Józef Stanula – Kaczka oraz Bartłomiej Andrzej Cynar finaliści olimpiady, opiekunem uczniów był nauczyciel Krzysztof Kliś; finalistą olimpiady w tej grupie został uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Banacha w Jarosławiu Patryk Grzegorz Harasik – finalista olimpiady (IV miejsce), opiekunem był nauczyciel Damian Korecki.

Po wręczenie nagród na zgromadzonych gości czekał słodki poczęstunek. W trakcie spotkania uczniowie jak i opiekunowie wymieniali między sobą informacje oraz uwagi dotyczące w/w wydarzenia. Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się na zwiedzanie specjalistycznych laboratorium. Po zrobieniu pamiątkowych fotografii spotkanie zostało zakończone.

Opracowanie: I. Jamróz, U. Turek, Zdjęcia: M. Czyż