Na malowniczych wzgórzach Kielnarowej, w Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w dniu 22 czerwca członkowie oraz zaproszeni goście Oddziału Rzeszowskiego SEP spotkali się z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się od laudacji na cześć naszego kolegi  mgr inż. Ryszarda Schaba. Z powodu zacnego wieku kolega Ryszard nie mógł uczestniczyć w spotkaniu i za pośrednictwem koleżanki Jadwigi Płoszyńskiej złożył koleżankom i kolego podziękowania za upamiętnienie jego działalności w Oddziale Rzeszowskim SEP. A jego przynależność do SEP-u trwa nieprzerwanie od ponad 60 lat. Laudacje na cześć kolegi wygłosiły koleżanki: Jadwiga Płoszyńska oraz Barbara Kopeć.

Następnie odbyła się część merytoryczna spotkania podczas której zostały przedstawione 3 referaty. Pierwszy z nich zaprezentował kol. Bolesław Pałac, a dotyczył tegorocznego patrona SEP – prof. nadzw. Tadeusza Malarskiego.

Drugi referat pt. „Zastosowanie techniki radarowej do  lokalizacji i pomiaru funkcji życiowych” wygłosił kol. Zbigniew Koper. Na zakończenie o 40-leciu opracowania radioodbiornika RS101 produkowanego w zakładach Unitra Rzeszów wspominał kol. Stanisław Baran.

Po części merytoryczne wszyscy zaproszeni goście spotkali się przy grillu oraz kraftowym piwie, którym raczyli nas studenci Koła Naukowego UwaRzeni z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Tekst i fot: Katarzyna Micał