W dniu 28.05.2023 roku w Rzeszowie odbyło się robocze spotkanie delegacji węgierskich energetyków zrzeszonych w Magyar Elektrotechnikal Egyesulet  (MEE) z Nyireghazi z przedstawicielami Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Stronę węgierską reprezentowali Ling Bela Prezes Oddziału w Nyireghazi, Kiss Robert Sekretarz Oddziału w Nyireghazi oraz Peter Chorwat (tłumacz ) z żoną. Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich reprezentowali Wiceprezes Bolesław Pałac oraz Prezes Zbigniew Styczeń.

Po dwóch latach pandemii kontynuujemy wspaniała tradycję współpracy z energetykami węgierskimi zapoczątkowaną jeszcze w latach siedemdziesiątych. W czasie rozmów wspominaliśmy poprzednie lata współpracy, równocześnie deklarując chęć jej kontynuowania kontynuowania.

Wspólnie ustaliliśmy coroczne spotkania w miesiącu maju w celu zacieśnienia współpracy.

W czasie swojej wizyty  węgierscy koledzy odwiedzili groby Prezesa Jana Rusina oraz Józefa Kuźniara od którego rozpoczęła się współpraca pomiędzy energetykami węgierskimi i Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

Po spotkaniu w Rzeszowie oraz krótkim spacerze po rzeszowskim rynku udaliśmy się na wycieczkę do pobliskiego Łańcuta gdzie zwiedziliśmy jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce czyli Zamek Lubomirskich i Potockich.

Na zakończenie pobytu wręczyliśmy naszym kolegom węgierskim skromne upominki upamiętniające ich pobyt w Rzeszowie.

Przedstawiciele delegacji węgierskiej zaprosili nas do złożenia wizyty w Nyireghaza w maju przyszłego roku.

 

Tekst Z. Styczeń, zdjęcia B. Pałac i Z. Styczeń