W dniach 25-26 maja we Lwowie w Ukrainie na zaproszenie lwowskiego przedsiębiorstwa energetycznego Lwiwobłenergo przebywała delegacja SEP, pod przewodnictwem Prezesa Sławomira Cieślika. W składzie delegacji znaleźli się również: Zbigniew Styczeń – Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP, Bolesław Pałac – Wiceprezes SEP, Jacek Nowicki – Sekretarz Generalny SEP i Piotr Rataj z Pracowni Historycznej SEP.

 

W trakcie naszej wizyty została podpisana umowa o współpracy pomiędzy  lwowskim przedsiębiorstwem energetyki zawodowej PSA „Lwiwobłenergo” a Oddziałem Rzeszowskim SEP, które odbyło się w siedzibie firmy. Ze strony „Lwiwobłenergo” umowę podpisał Prezes Volodymyr Matviyshyn, ze strony SEP Prezes S. Cieślik, Prezes Z. Styczeń i Wiceprezes B. Pałac. Obecni byli również Dyrektor Galyna Petrushka, Dyrektor Techniczny Roman Ivntsiv.

Podczas rozmów gospodarze zapoznali naszą delegację z sytuacją w energetyce ukraińskiej  w związku z agresją rosyjską. Codzienna trudna i mozolna praca polegająca na odbudowie bombardowanej infrastruktury energetycznej. Problemy z materiałami i osprzętem niezbędnymi dla normalnego funkcjonowania systemu energetycznego.

Strona ukraińska wielokrotnie w swoich wystąpieniach dziękowała za materialną i humanitarną pomoc jaką dla Lvovobłenergo oraz dla Politechniki Lwowskiej przekazało zarówno Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Przed siedzibą Muzeum Historii Elektryfikacji Obwodu Lwowskiego miało miejsce przekazanie wojskowych medycznych zestawów ratunkowych zakupionych ze środków zebranych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Plecaki ratunkowe z rąk członków władz SEP odebrali przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy.

Kolejnym punktem programu pobytu naszej delegacji we Lwowie było uczestnictwo w odsłonięciu pomnika Stanisława Kozłowskiego Dyrektora Miejskich Zakładów Energetycznych zamordowanego przez NKWD w dniu 22 września 1939 roku. Tylko dzięki staraniom i długotrwałym poszukiwaniom kolegi Andrija Kryżaniwskiego udało się odnaleźć miejsce jego pochówku.

Pomimo trudnej sytuacji w jakiej znajduje się obecnie Ukraina władze Lvivobłenergo postanowiły sfinansować wykonanie pomnika na grobie Dyrektora Stanisława Kozłowskiego. Szczególne podziękowania należy przekazać Pani Dyrektor Galynie Petrushka za ogromny wkład pracy  przy realizacji tego projektu.

Pani Konsul Generalna RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz oraz Prezes Sławomir Cieślik podziękowali stronie ukraińskiej za włożony wysiłek w odnalezienie i upamiętnienie wspaniałym pomnikiem Dyrektora MZE Stanisława Kozłowskiego.

Na zakończenie pobytu na Cmentarzu Łyczakowskim delegacja nasza złożyła kwiaty i znicze na grobach żołnierzy ukraińskich poległych w walkach z rosyjskim najeźdźcą.

W trakcie naszej wizyty miała miejsce jeszcze jedna uroczystość, a mianowicie Prezes Sławomir Cieślik wręczył najwyższe wyróżnienie w Stowarzyszeniu elektryków Polskich czyli tytuł Członka Honorowego koledze Petro Stakhivowi profesorowi Politechniki Lwowskiej, który ze względów zdrowotnych nie mógł odebrać tego wyróżnienia podczas ubiegłorocznego Walnego Zjazdu Delegatów w Bydgoszczy.

Tekst Z. Styczeń, zdjęcia J. Nowicki, B. Pałac, Lvivoblenergo