Dnia 11 grudnia 2023 roku w gościnnych progach Warszawskiego Domu Technika w Warszawie
odbyło się spotkanie Świąteczno-Noworoczne Przyjaciół i Sympatyków SEP.

Spotkanie poprzedziła kolejna Rada Prezesów, oraz posiedzenie Zarządu Głównego. Głównym
tematem obu tych spotkań było zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na rok 2024.

Wiceprezes Barbara Kopeć, Wiceprezes Bolesław Pałac oraz Prezes Zbigniew Styczeń reprezentowali
Oddział Rzeszowski w tym sympatycznym spotkaniu. Spotkanie upłynęło w świątecznej atmosferze,
którą umilił występ rodzinnego zespołu muzycznego z Oddziału Wrocławskiego. Po życzeniach
świąteczno-noworocznych, spotkaniach i rozmowach z koleżankami i kolegami z innych oddziałów,
nasza delegacja powróciła do Rzeszowa.

Tekst: Zbigniew Styczeń