30 listopada 2023 roku odbył się kolejny 38 Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Coroczne wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski. W przygotowaniu obecnej edycji Konkursu pomagali zarówno członkowie Koła SEP przy Politechnice Rzeszowskiej jak i przy Uniwersytecie Rzeszowskim.

Do etapu finałowego zostało zakwalifikowanych 10 projektów o mocno zróżnicowanej tematyce obejmującej tworzenie obwodów drukowanych, prostych układów elektronicznych tj. przetworniki termoelektryczne lub szerokopasmowe źródła optyczne, ale też i bardziej zaawansowanych urządzeń autonomicznych przeznaczonych do działania na lądzie i w głębinach zbiorników wodnych. Część prac poświęcona była syntezie systemów użytkowych w środowiskach symulacyjnych lub rozważaniom zjawisk świata rzeczywistego przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi przetwarzania danych i sztucznej inteligencji.

W skład Jury Konkursowego weszli jako przewodniczący Zbigniew Styczeń – Prezes SEP ORz oraz członkowie: Witold Posiewała – Prodziekan WEiI PRz, Urszula Turek – Sekretarz Prezydium Zarządu SEP ORz, Aleksander Pękala – Członek Zarządu SEP ORz, Robert Ziemba – Prezes Koła SEP PRz, Bogusław Twaróg – Prezes Koła SEP UR, Mariusz Węglarski – Sekretarz Koła SEP PRz.

Dyplomaci przedstawili swoje prace z rzetelną znajomością poruszanych zagadnień, ogromnym zaangażowaniem, pewnością siebie, w sposób bardzo ciekawy. Dlatego też Jury miało bardzo trudne zadanie wyłonienia najlepszego projektu, niemniej jednak po długiej dyskusji przyznano nagrody za 1, 2 i 3 miejsce oraz trzy wyróżnienia (W).

 

Imię Nazwisko

Tytuł pracy

Opiekun

I

Cisło Dawid

projekt inżynierski

Biblioteka Footprintów i symboli do programu KiCad

dr hab. inż. Jerzy Potencki prof. PRz

II

Wielgos Marcin

praca magisterska

Analysis of [a,b]-Aggregation Functions in the Problem of Regression Ensembling and Microarray Data

dr hab. Urszula Bentkowska, prof URz

III

Bazan Michał

projekt inżynierski

Autonomiczny robot mobilny

dr inż. Dariusz Rzońca, PRz

W

Mielnik Sylwester

praca magisterska

Projekt i analiza poprawności działania systemu regulacji zanurzenia bezzałogowego batyskafu badawczego

dr hab. Rafał Reizer, prof. URz

W

Leja Marcin

projekt inżynierski

System automatyki przemysłowego obiektu szklarniowego

dr inż. Robert Ziemba, PRz

W

Łatak Michał

praca magisterska

Zwiększenie zdolności linii napowietrznej za pomocą niskostratnych wysoko-temperaturowych przewodów

dr hab. inż. Lúbomir Beňa , prof. PRz

Uczestnikom konkursu i ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Dziękujemy bardzo sponsorom, w szczególności Polskiej Grupie Energetycznej, Firmie Elektromontaż Rzeszów, Władzom Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Zarządowi Rzeszowskiego Oddziału SEP.