W Centrum Wystawienniczym EXPO XXI w Warszawie w dniu 15.03.2023 r., podczas XX Targów ELEKTROTECHNIKA, odbyło się szkolenie pt. “Skuteczna ochrona odgromowa i przepięciowa“. Patronat nad szkoleniem objął Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP. W ramach szkolenia rozpoczynający referat wygłosił członek OR SEP oraz PKOO SEP dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. Politechniki Rzeszowskiej. Tematem jego wystąpienia były „Jednolite zasady wyznaczania gęstości wyładowań piorunowych w oparciu o systemy ich lokalizacji (LLS) na potrzeby projektowania urządzeń piorunochronnych”. Wystąpienie oprócz aktualnych informacji dotyczących zagadnień normalizacyjnych w ochronie odgromowej uwzględniało przegląd najnowszych badań realizowanych w Katedrze Elektrotechniki i Podstaw Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Pozostałe referaty szkoleniowe: Maszty odgromowe z indywidualnym uziemieniem dedykowane dla farm fotowoltaicznych” – mgr inż. Adam Hardt, AH HARDT, „Najczęściej popełniane błędy projektowe i wykonawcze w instalacjach fotowoltaicznych” – mgr inż. Maciej Juźwik, CB KEZO PAN, „Zastosowanie przewodów o izolacji wysokonapięciowej w ochronie odgromowej obiektów budowlanych” – Zbigniew Gwarek, DEHN Polska, „Ograniczniki przepięć – wymagania i badania, dobór i koordynacja wielostopniowej ochrony przed przepięciami; analiza ryzyka, dla instalacji fotowoltaicznych” – dr hab. inż. Marek Olesz, prof. Politechniki Gdańskiej, „Skuteczna ochrona przetężeniowa i przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznych na przykładzie rozwiązań firmy JEAN MUELLER oraz CITEL” – Marek Szyszka, JEAN MUELLER POLSKA, „Marki i złącza w uziomie fundamentowym oraz słupach prefabrykowanych. Nowe możliwości nakładki Elko Bis CAD 3.0” – Andrzej Hałabuda, ELKO – BIS, „Uziemienia w instalacjach obiektów o różnym przeznaczeniu z uwzględnieniem projektowania i doboru ich parametrów dla urządzeń ochrony odgromowej” – dr inż. Stanisław Wojtas, Politechnika Gdańska, „GROMTOR CAD – nowe podejście do projektowania instalacji odgromowych” – mgr inż. Tadeusz Masłowski, GROMTOR. Podczas targów gdzie wystawiały się między innymi firmy prezentujące urządzenia oraz rozwiązania z zakresu instalacji odgromowych i przeciwprzepięciowych otwarte było także stoisko PKOO SEP, na którym zwiedzający korzystali z fachowych porad z dziedziny ochrony odgromowej i przed przepięciami. Tematyka prezentowana podczas szkolenia cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników.

Tekst i fotografie: R. Ziemba