W dniach 6, 7 i 10 marca b.r. w Politechnice Rzeszowskiej odbyły się Zawody Okręgowe Ogólnopolskich Olimpiad SEP obejmujących swą tematyką szeroko rozumianą elektrotechnikę i informatykę – EUROELEKTRA, ELEKTROMECHATRON oraz POLTELEINFO, które zorganizowali i koordynowali pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Informatyki – członkowie Zakładowego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Rzeszowskiej.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA organizowana jest od 25 lat z inicjatywy Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy. Od początku w realizację tego projektu czynnie włącza się Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które obecnie jest głównym organizatorem Olimpiady a w naszym regionie zawody organizowane są w ścisłej współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich, ze szczególnym uwzględnieniem szkół profilu kształcenia obejmującym tematykę Olimpiady. Ze względu na wzrastające zainteresowanie udziałem w tych zawodach oraz rosnącą z roku na rok liczbę uczestników dotychczasowa formuła Olimpiady została zmodyfikowana. Od bieżącego roku zawody poszczególnych stopni będą odbywać się w wydzielonych grupach tematycznych i przeprowadzane będą w trzech niezależnych terminach. Uczniowie o zainteresowaniach z zakresu elektrotechniki i energetyki uczestniczą w Olimpiadzie EUROELEKTRA, uczniowie ze szkół o profilu elektronicznym i mechatronicznym startują w Olimpiadzie ELEKTROMECHTRON, natomiast przyszli fachowcy z zakresu telekomunikacji i informatyki zmagają się w Olimpiadzie POLTELEINFO. W naszym regionie zawody II Etapu Olimpiady EUROELEKTRA 2023 odbyły się dniu 6 marca, zawody II Etapu Olimpiady ELEKTROMECHATRON 2023 odbyły się 7 marca, natomiast zawody II Etapu Olimpiady POLTELEINFO 2023 przeprowadzono w dniu 10 marca. Wszystkie zmagania zorganizowano w pomieszczeniach Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w godzinach od 11.00 do 13.00 (o tej samej porze w skali całego kraju). Tegoroczną edycję poszczególnych Olimpiad w naszym regionie swoim udziałem zaszczycili goście: Prodziekan WEiI PRz – dr inż. Mirosław MAZUREK, który jednocześnie reprezentował Polskie Towarzystwo Informatyczne, Prezes Zarządu Okręgowego SEP – mgr inż. Zbigniew STYCZEŃ, Przewodniczący Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – mgr inż. Grzegorz DUBIK, Prezes Koła SEP przy Politechnice Rzeszowskiej – dr inż. Robert ZIEMBA, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie – mgr inż. Zbigniew ZAGRODNIK oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, mgr inż. Leszek NIEDBAŁA. Zawody w nowej formule zorganizowała i przeprowadziła Komisja Okręgowa Olimpiady, w której składzie znaleźli się pracownicy WEiI: dr hab. inż. Mariusz WĘGLARSKI, dr inż. Anna SZLACHTA, prof. PRz, dr inż. Robert ZIEMBA, dr inż. Dariusz KLEPCKI, dr inż. Mirosław MAZUREK oraz dr inż. Kazimierz KAMUDA, który przewodniczył także Komitetowi Organizacyjnemu wszystkich Olimpiad. Więcej informacji o tegorocznej edycji Olimpiad EUROELEKTRA, ELEKTROMECHATRON oraz POLTELEINFO można znaleźć na stronach internetowych tych olimpiad pod adresami www.euroelektra.edu.pl, www.elektromechatron.edu.pl oraz www.polteleinfo.edu.pl.

Tekst: Kazimierz Kamuda – PRz