W dniach od 8 do 9 listopada 2023 roku na zaproszenie Rzeszowskiego Oddziału SEP do Rzeszowa i Rzepedzi przyjechała delegację energetyków lwowskich.

Na czele delegacji stał Dyrektor techniczny Lvivobłenergo Roman Ivantsiv. Głównym celem wizyty kolegów ze Lwowa było zwiedzenie i zapoznantalacją magazynu energii w miejscowości Rzepedź. Z technicznymi rozwiązaniami oraz możliwościami zainstalowanego magazynu energii w tie się z insej lokalizacji zapoznał naszych gości Dyrektor Oddziałowego Centrum Dyspozytorskiego Andrzej Balicki. Pracownik wydziału specjalistycznego Rejonu Energetycznego Sanok Krzysztof Zając zademonstrował różne tryby pracy magazynu energii. Koledzy ze Lwowa zobaczyli jak łatwo i szybko można lokalnie albo zdalnie wymuszać różne reżimy pracy.

W kolejnym dniu wizyty odbyło się spotkanie przedstawicieli Lvivobłenero z Dyrektorem Generalnym Oddziału Rzeszów Grzegorzem Pietruszą oraz z Zastępcą Dyrektora Generalnego Oddziału w Rzeszowie Dawidem Zimińskim. Koledzy ze Lwowa przedstawili obecną sytuację w energetyce lwowskiej w związku z trwającą wojną, zapoznali przedstawicieli PGE Dystrybucja z największymi bolączkami jakimi są ciągłe usuwanie awarii, powstających w wyniku działań wojennych. Dyrektor Generalny Oddziału w Rzeszowie przekazał informację o kierunku rozwoju i poczynionych inwestycjach, które umożliwiają szybsze realizacje zadań inwestycyjnych. Jednym z głównych zadań jest kablowanie sieci średniego napięcia. W tym celu Spółka nabyła pierwszą w Polsce tej klasy maszynę do układania kabli energetycznych pod ziemią. Maszyna jest w stanie ułożyć nawet 5 km linii kablowej dziennie bez konieczności tworzenia wykopów. Następnie wraz z Dyrektorem Zimińskim i Dyrektorem Balickim delegacja udała się na GPZ Rzeszów Centralna. Stacja wykonana została w najnowocześniejszej technologii „GIS” (ang. Gas Insulated Swichgear), w której jako izolację wykorzystuje się sześciofluorek siarki (SF6).

Lwowscy energetycy byli pod wrażeniem zastosowanych rozwiązań zarówno w GPZ Rzepedź jak i również GPZ Rzeszów Centralna i bardzo chętnie chcieliby zastosować takie urządzenia na obszarze działania firmy Lvivobłenergo.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele energetyki lwowskiej zaprosili przedstawicieli PGE oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich z oddziału rzeszowskiego na obchody 130 lecia Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 roku, które odbędą się w przyszłym roku we Lwowie.

Zdjęcia i tekst: Zbigniew Styczeń