Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje jednodniowe szkolenie adresowane dla osób które już posiadały uprawnienia energetyczne I grupy, a świadectwa kwalifikacyjne utraciły ważność – do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
 
Szkolenie rozpocznie się 19 czerwca 2023
 
w godz. 9 – 14.30 (egzamin godz. 15)
 
Miejsce: ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u) I piętro, sala nr 12.
 
Cena za szkolenie – 180 zł od osoby. Szkolenie zakończy się egzaminem. Opłata za jeden egzamin wynosi: 349,00 zł (cena państwowa).
 
Egzamin przeprowadza komisja państwowa powoływana prze URE przy Zarządzie Oddziału SEP-u w Rzeszowie.
 
Opłatę za szkolenie oraz egzamin proszę wpłacić na rachunek bankowy:
 
Santander Bank  94 1090 2590 0000 0001 3517 2461
 
Szkolenie odbędzie się, pod warunkiem zebrania minimum 10-osobowej grupy!