Wiosenne Seminarium

kwi 17, 2024

Komisja Organizacyjna przy SEP Oddział Rzeszowski serdecznie zaprasza członków Oddziału na Wiosenne seminarium poświęcone tematyce oświetleniowej.

Temat seminarium: „Nowe wymagania w odniesieniu do aktualnych przepisów i wytycznych, w oświetleniu. Dobre praktyki, przykłady, wybrane problemy w doborze i projektowaniu”.

Termin: 23 kwietnia br.

Miejsce: Hotel Classic (ul. Armii Krajowej 32 w Rzeszowie), początek godz. 9.30 – 14.30.

Plan tematów:

  1. Bezpieczny Punkt Oświetleniowy (BPO), aspekty bezpiecznej konstrukcji wsporczej w odniesieniu do aktualnych wymagań zawartych w WR-D-72-1.(Elektromontaż Rz)
  2. Oświetlenie przejść dla pieszych w odniesieniu do aktualnych wymagań. Przykłady realizacji, pomiary. (Politechnika Rz.)
  3. Dyrektywa RoHS – co to jest, i jaki jest jej wpływ na projektowanie instalacji elektrycznych. (ES-System)
  4. Szafa oświetleniowa, system sterowania oświetleniem oraz kompensacja mocy biernej w odniesieniu do wymagań zawartych w WR-D-72-1 (Rabbit)
  5. Oświetlenie uliczne, oprawy w projekcie BPO i wymagania z WR-D-72 w zakresie opraw ulicznych. (LUG)
  6. Oświetlenie uliczne z funkcją ładowania samochodów – możliwości, perspektywy, przykłady (ElectricMobility)

Zgłoszenia przyjmuje mailowo lub telefoniczne (zarzad@seprzeszow.pl, tel. 17 853 47 22)  wyłącznie do 19 kwietnia.

Udział w seminarium jest bezpłatny.