W dniu 02.02.2024 r. odbyła się VIII Regionalna Konferencja Młodych Naukowców, zimowa edycja skierowana do studentów i doktorantów z Rzeszowa.
Głównym celem wydarzenia było prezentowanie oraz zapoznanie się z pracami i osiągnięciami badawczymi młodych naukowców z różnych dziedzin nauki w mieście. Konferencja miała miejsce w sali A-61 na Wydziale Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej – pierwszy raz taka inicjatywa gościła na terenie tego wydziału. Oficjalne otwarcie wydarzenia poprowadził Prezes Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr inż. Andrzej Paszkiewicz. Rolę gospodarza miejsca pełnił prodziekan ds. rozwoju, dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz. dr inż. Anna Szlachta, reprezentująca Centralną Komisję ds. Młodzieży Stowarzyszenia Elektryków Polskich, również złożyła uczestnikom serdeczne powitanie, wyrażając uznanie dla ich zaangażowania i chęć rozwoju. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję prezentować autorskie referaty oraz postery naukowe. Całe wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Mechatron-SEP z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podkarpacki oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszów, przy wsparciu wszystkich studenckich kół SEP. Komitet Organizacyjny i Rada Naukowa:
  • dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz | PTI
  • dr inż. Andrzej Paszkiewicz PRz | PTI
  • dr inż. Marek Bolanowski PRz | PTI
  • dr inż. Anna Szlachta PRz | SEP
  • dr Karol Piękoś UR
  • mgr inż. Piotr Krzemiński UR | SEP
  • mgr inż. Piotr Prach UR; WSIZ | PTI;  SEP
  • mgr inż. Mateusz Salach | PTI
  • inż. Damian Kicia UR | PTI;  SEP
Zachęcamy wszystkich śmiałków do wzięcia udziału w przyszłych edycjach!