W dniu 06.02.2024 po raz kolejny zebrała się grupa dyskusyjna w ramach sekcji instalacji elektrycznych, przy Oddziale SEP w Rzeszowie.
Tym razem wybrany na dyskusje został temat „Instalacje odgromowe budynków – przepisy, praktyki realizacji”. W ramach dyskusji były przedstawione przykłady z którymi spotkaliśmy  się w naszej praktyce zawodowej. Omówiono jeden z programów do obliczenia analizy ryzyka i dobór klas ochrony urządzeń odgromowych. Dodatkowo też rozpoczęto rozmowy o ochronie przepięciowej, budynków.

Tekst: G.Osior, fot. K. Micał