Od dziś proponujemy nowe usługi:

– Szkolenia BHP – wstępne i okresowe

– Szkolenia i doradztwo przy tworzeniu znaku CE

CE Dla Maszyn i Urządzeń – DYREKTYWA: MASZYNOWA, NISKONAPIĘCIOWA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA