Podobnie jak w latach wcześniejszych, również w tym roku szkolnym Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Rzeszowie organizuje konkurs na „Najciekawszą pracę własną uczniów szkół ponadpodstawowych”. Na konkurs zapraszamy uczniów szkół technicznych ponadpodstawowych o profilach: elektrycznym, elektronicznym, mechatronicznym oraz informatycznym.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy zgodnie z Regulaminem konkursu prosimy przesłać do Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r.
Konkurs odbędzie się 19 kwietnia (piątek) 2024 roku o godzinie 11:00 w budynku Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Krakowska 289, 35-213 Rzeszów


Załączniki:

1. Regulamin konkursu

2. Oświadczenia

3. Formularz zgłoszeniowy