O BCU w Sejmie

lut 22, 2024
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu powołało Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie elektroniki, w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Będzie to realizacja ogromnego programu utworzenia 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących europejską koncepcję centrów doskonałości zawodowej. Każde takie BCU powstanie w jednej ze 120 dziedzin określonych przez MEiN i ma przyczynić się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach, w trwałej współpracy pracodawców i biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego.

O tym jak ważne i potrzebne jest to przedsięwzięcie mówił w Sejmie Poseł Bartosz Romowicz podając przykład jarosławskiej szkoły.

O Mechaniku w Sejmie(kliknij!)