Dzięki uprzejmości kol. Andrijowi Kryżaniwskyj oraz Orestowi Iwachiwu (członkom SEP Oddział Rzeszowski na Ukrainie) na cmentarzu Łuczakowskim zapalone zostały znicze na grobach: Romana Dzieślewskiego, Romana Gostkowskiego, Stanisława Kozłowskiego, Maurycego Altenberga (dyrektora Zakładów Elektrooświetlenia Okręgu Lwowskiego w 1931-1940), Karola Domiczeka (słynnego prywatnego elektrotechnika w czasach międzywojennych), Stanisława Aleksandrowicza (dyrektora Lwowskiego wodociągu, który przysłużył się do rozszerzenia elektryfikacji z Lwowskiej elektrowni na tereny poza Lwów), Tarasa Krukenickiego (dyrektora Lwowskich Miejskich Sieci Elektrycznych). Znicz zapłoną również na grobie Gabriela Sokolnickiego w Brzuchowicach.

Fot. A. Kryżaniwskyj