Dzięki uprzejmości Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawiciele Oddziału Rzeszowskiego SEP mieli możliwość wzięcia udziału w dwudniowych Targach Budownictwa EXPO Dom (17-18 września 2022).

Na wspólnym stanowisku z POIIB mieliśmy okazję porozmawiać oraz zaprezentować ofertę Oddziału Rzeszowskiego SEP. Zwiedzający byli zainteresowani szkoleniami oraz egzaminami przeprowadzanymi w naszym Oddziale. Pytali również o ekspertyzy oraz opinie, które wykonuje Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale. Podczas dwudniowych targów nasze stanowisko odwiedziło kilkadziesiąt osób.

Tekst Katarzyna Micał

Zdjęcia: Damian Kicia