W dniu 31 stycznia 2023 w Rzeszowskiej siedzibie firmy Zilinskis Sp. z o.o. odbyło się spotkanie założycielskie koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W spotkaniu uczestniczył Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP kol. Zbigniew Styczeń, który przekazał kandydatom na członków SEP informacje na temat działalności stowarzyszenia, przedstawił statut SEP oraz udzielił informacji na temat obowiązków i uprawnień członków koła.

W wyniku demokratycznych wyborów Prezesem koła został kol. Grzegorz Żygłowicz.

W skład Zarządu koła weszli również:

Sekretarz – kol. Stanisław Gancarz

Skarbnik – Elżbieta Mazur.

Witamy w naszych szeregach nowe koło i nowych członków życząc wszystkim aktywnej działalności w szeregach naszego stowarzyszenia.

Na zdjęciu członkowie nowo powstałego koła SEP przy Zilinskis Sp.o.o. Pierwszy po prawej kol. Grzegorz Żygłowicz – Prezes koła.

Zdjęcie i tekst Zbigniew Styczeń