Serdeczne gratulacje dla kol. Bolesława Pałaca z naszego SEP Oddział Rzeszowski – Stowarzyszenie Elektryków Polskich!!!
Konkurs Osobowość roku 2022
W dniu 25 stycznia 2023 roku w siedzibie Polska Izba Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Osobowość Roku 2022.
W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele organizatorów, 9-ciu ogólnopolskich organizacji branżowych: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI.
Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć techniczno-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce.
W wyniku głosowania tytuł Osobowość Roku przyznano:
  • w kategorii NAUKA – Panu dr hab. inż. Maciejowi Zajkowskiemu
  • w kategorii GOSPODARKA – Panu Stanisławowi Sosnowskiemu
  • w kategorii OTOCZENIE BIZNESU – Panu mgr inż. Bolesławowi Pałacowi
Uroczyste wręczenie nagród i nominacji odbędzie się w dniu 15 marca br. o godz. 13.00 na terenie 30 Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego oraz 20 Targów Elektrotechnika w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.
Tekst R. Fuksa