Na zaproszenie Oddziału Rzeszowskiego SEP w dniu 14 lipca br. gościła w Rzeszowie delegacja z Zakładu Energetycznego ze Lwowa (Lvivoblenergo).W składzie lwowskiej delegacji przybyli: Pani Galyna Petrushka – Dyrektor pionu komunikacji medialnej, współpraca z różnymi organizacjami państwowymi i społecznościowymi w Ukrainie oraz kolega Andrij Kriżaniwskij – członek SEP, emerytowany pracownik „Lvivoblenergo”, współzałożyciel muzeum energetyki we Lwowie, dokumentalista, numizmatyk.

Spotkanie miało typowo roboczy charakter i dotyczyło kilku problemów. Zostały omówione dotychczasowe zasady współpracy, w tym obecnej współpracy w zakresie pomocy humanitarnej i pomocy lwowskim (i nie tylko) energetykom. Zostały także omówione problemy z pozyskiwaniem materiałów elektrycznych w Polsce (nadające się do dalszej zabudowy i eksploatacji) oraz techniczne uwarunkowania na styku rozwiązań energetycznych w Ukrainie i w Polsce. Goście interesowali się ostatnią realizowaną przesyłką izolatorów kompozytowych i izolatorów transformatorowych firmy ABB (jest w trakcie transportu z Dolnego Śląska do Rzeszowa). Delegacja lwowska, w ramach dalszej współpracy między oddziałem Rzeszowskim SEP, a Lvivoblenergo we Lwowie, zaproponowała bliższe nawiązanie kontaktów na różnych płaszczyznach działania; pomoc różnego rodzaju, współpraca muzealna, techniczna, szkoleniowa i historyczna. Będzie to przedmiotem dalszych rozmów i kontaktów w nieodległym czasie. Strona ukraińska przedstawiła również obecną sytuację na Ukrainie; zagrożenia, problemy z paliwem, agregatami, zakwaterowaniem i wiele innych problemów, które niesie wojna. przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Strony umówiły się do dalszej współpracy i kontaktów.

Tekst: Bolesław Pałac (v-ce Prezes SEP o/Rz)

Fot. K. Micał, B. Pałac

Spotkania w biurze SEP Oddział Rzeszowski. Po prawej goście z Ukrainy: Andrij Kriżaniwskij , Galyna Petrushka. Po lewej; Bolesław Pałac, Zbigniew Styczeń – Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP

Goście z Ukrainy na rzeszowskim Rynku