Współpraca partnerska pomiędzy Powiatem Jarosławskim i Stowarzyszeniem Elektryków Polskich przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”.          

W dniu 24 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Jarosławiu odbyły się kolejne warsztaty praktyczne mające na celu opisanie nowej kwalifikacji zawodowej.

W spotkaniu uczestniczyli Karol Dąbrowski z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Adam Tomaszewski Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wraz z pracownikami Małgorzatą Kożak, Wiesławem Ziębą, Damianem Koreckim i Januszem Puszkarzem, Zbigniew Styczeń Prezes o/Rzeszowskiego SEP wraz z członkami Stowarzyszenia Urszulą Turek i Ireną Jamróz.

Spotkanie prowadzili w formie zdalnej  przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie Borys Poleganow – Ekspert główny ds. rozwoju oferty kwalifikacji spoza edukacji formalnej oraz Krystyna Jezuita.

Przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie,  przeprowadzili konsultacja opisów  merytorycznych wprowadzonych do Formularza pomocniczego do przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”.

Wynikiem warsztatów jest częściowe opisanie nowej kwalifikacji zawodowej.

Termin następnych warsztatów został ustalony na dzień 11 i 12 lipca 2024.

Tekst: Zbigniew Styczeń

Zdjęcia: Karol Dąbrowski