W dniach 19-20 czerwca 2024r odbyła się we Lwowie konferencja naukowa poświęcona rocznicy 130 lat  od zorganizowania Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie.

Ze strony polskiej w składzie delegacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich były osoby;

Sławomir Cieślik – Prezes SEP , Dariusz Świsulski – SEP Gdańsk , Piotr Rataj – Pracownia Historyczna SEP, Zbigniew Styczeń – Prezes O/Rz SEP , Bolesław Pałac – V-ce Prezes SEP.

Organizatorem konferencji była firma PpAT „ Lvivoblenergo” ( Zakład Energetyczny we Lwowie ) pod patronatem ; Stowarzyszenia Elektryków Polskich , Centrum Miejskiej Historii we Lwowie i Politechniki Lwowskiej.

W pierwszym dniu pobytu ( 19.06.2024) delegacja polskich energetyków ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich spotkała się w siedzibie „Lvivoblenergo” z Romanem Ivantsivem dyr. Technicznym, Galiną Petrushka dyr. Marketingu, Ludmiłą Polową dyr. IT, Bogdanką Berżycką dyr. muzeum energetyki oraz Andrijem Kriżaniwskim członkiem SEP. Rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji w systemach elektroenergetycznych będących w technicznej obsłudze „Lvivoblenergo”, a także poruszono tematy przyszłości energetyki ukraińskiej i możliwości współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich w tych tematach.

Następnie zwiedziliśmy tereny Powszechnej Wystawy Krajowej  w Parku Stryjskim wraz z elektrownią na Persenkówce i zajezdnią ( teraz muzeum ) pierwszych miejskich tramwajów elektrycznych. Po miejscach historycznych oprowadzali nas ; Andrij Kriżaniwskij były dyrektor techniczny zakładu „Lvivoblenergo”, Bohdana Berżycka, prof. Orest Ivakhiv i  Aleksander Aristarchow – dyrektor wydziału ” Muzeum historii nauki i  techniki” Lwowskiego Muzeum Historycznego. Wystawa krajowa we Lwowie w 1894 r nierozłącznie wiąże się z początkiem elektryfikacji Lwowa i lwowszczyzny i początkiem pierwszych tramwajów elektrycznych. Tramwaje te dowoziły gości i zwiedzających na tereny wystawy. Tematyka powszechnej wystawy krajowej we Lwowie to ; sztuka, nauka, etnografia, rolnictwo, leśnictwo i przemysł. Wielką atrakcją  wystawy była prezentacja wielkiego dzieła malarskiego W. Kossaka i J. Styki „ Panorama Racławicka”. Wystawę krajowa We Lwowie odwiedziło  w pierwszych pięciu miesiącach ponad 1mln 140 tys. zwiedzających.

W drugim dniu pobytu  we Lwowie ( 20.06.2024 r) odbyła się naukowa konferencja poświęcona 130 rocznicy ( 1894 r) Powszechnej Wystawy Krajowej oraz początkom elektryfikacji Lwowa. Konferencja odbyła się w Miejskim Centrum Historii z udziałem zarządu i pracowników Centrum, delegacji SEP, przedstawicieli firmy „ Lvivoblenergo” i przedstawicieli Politechniki Lwowskiej. W czterech sesjach tematycznych zostały przedstawione referaty naukowe  dotyczące między innymi ; organizacji Powszechnej Wystawy Krajowej, sylwetek osób z nią związanych, elektrycznych tramwajów i elektrycznego oświetlenia we Lwowie. Referaty w kolejności wygłosili ; Roksoljana Gołowata, Andrij Kriżaniwskij ( 2 referaty) , Bohdana Berżycka, Wioletta Czernienko, Dariusz Świsulski, Piotr Rataj ( 2 referaty), Orest Ivakhiv i Galina Petruska. Uczestnicy konferencji otrzymali od organizatorów  piękne opracowanie wszystkich referatów, wydane na tą okoliczność. Podczas konferencji uczestnicy nawiązywali nowe kontakty, wymieniali się posiadaną wiedzą i znajomością tematu wystawy. należy odnotować, że w pierwszej części konferencji doszło do spotkania i rozmów  Prezesa SEP Sławomira Cieślika z Prezesem Ukraińskiego Stowarzyszenia Energetyków  NTSEU z Kijowa Jurijem Bondarenko. Strony umówiły się do dalszego kontynuowania współpracy i kontaktów.

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Elektryków Polskich a Uniwersytetem Narodowym Politechniką Lwowską

W trzecim dniu pobytu we Lwowie  została podpisana ramowa umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, a Uniwersytetem Narodowym Politechnika Lwowska. Umowę ze strony ukraińskiej podpisali: Rektor – prof. Jurij Bobało,  prof. Andrij Łozinskij – Dyrektor Instytutu Energetyki i Systemów Sterowania, prof. Mykoła Mykyjczuk – dyrektor Instytutu Technologii Komputerowych, Automatyki i Metrologii. Umowę ze strony polskiej ( SEP ) podpisali: Prof. Sławomir Cieślik – Prezes SEP, Bolesław Pałac – V-ce Prezes SEP.

Spotkanie z władzami uczelni było okazją do wymiany poglądów o dotychczasowej współpracy i współpracy na przyszłość. Poza oficjalną częścią spotkania gospodarze przygotowali dla delegacji SEP bardzo ciekawy program. Vołodymir Bewz kierownik muzeum Politechniki Lwowskiej oprowadził nas po miejscach, do których dotychczas nie mieliśmy dostępu. Poza zwiedzeniem  znanej nam głównej auli z malowidłami J. Styki, zobaczyliśmy pomieszczenie biblioteki z oryginalnymi meblami i archiwistycznymi pozycjami książkowymi. Hitem spaceru po gmachu głównym było zwiedzanie obserwatorium astronomicznego na dachu budynku  z unikalnymi przyrządami do obserwacji nieba. Z dachu budynku głównego Politechniki można było wykonać piękne zdjęcia zabytkowej architektury Lwowa, widziane z góry.

We wszystkich trzech dniach pobytu we Lwowie byliśmy serdecznie przyjmowani przez stronę ukraińską. Podczas oficjalnych  spotkań oraz spotkań wieczornych w klimacie Lwowa, były nam przekazywane serdeczne podziękowania za niesioną pomoc humanitarną  dla walczącej Ukrainy. Nasza delegacja zawiozła  agregat prądotwórczy oraz wojskowe zestawy medyczne. Ta pomoc została zakupiona za środki finansowe przekazane przez oddziały SEP we Wrocławiu, Poznaniu, Radomiu, Toruniu i Rzeszowie. Tą drogą już teraz  przekazujemy od strony ukraińskiej i składamy serdeczne podziękowania wszystkim członkom  tych oddziałów za wrażliwość. Tam to jest potrzebne.

Tekst: Bolesław Pałac

Zdjęcia: Bogdana Berżicka; Dariusz Świsulski; Zbigniew Styczeń