2 grudnia 2022 roku odbył się kolejny 37 konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Coroczne wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski przy współpracy z Zakładowym Kołem SEP PRz. Do etapu finałowego zostało zakwalifikowanych 5 prac o mocno zróżnicowanej tematyce obejmującej aplikacje w środowisku LabView, tworzenie interfejsów dla zaawansowanej aparatury pomiarowej, syntezę urządzeń elektronicznych, czy przetwarzanie i analizę danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

W skład Jury Konkursowego weszli, jako przewodniczący Zbigniew Styczeń – Prezes SEP ORz oraz członkowie: Urszula Turek – Sekretarz Prezydium Zarządu SEP ORz, Julian Jaworski – Członek Zarządu SEP ORz, Mariusz Węglarski – Sekretarz Koła SEP PRz.

Dyplomaci przedstawili swoje prace z rzetelną znajomością poruszanych zagadnień, ogromnym zaangażowaniem, pewnością siebie, w sposób bardzo ciekawy. Dlatego też Jury miało bardzo trudne zadanie wyłonienia najlepszego projektu, niemniej jednak po długiej dyskusji przyznano nagrody za 1, 2 i 3 miejsce oraz jedno wyróżnienie.

 

Imię Nazwisko Tytuł pracy Opiekun
I Krzysztof Strzępek

praca inżynierska

Analiza ilościowa i jakościowa pól uprawnych na podstawie obrazów lotniczych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji dr inż. Bartosz Trybus
II Karol Karpiński

praca magisterska

Synteza tekstronicznego identyfikatora RFID pasma UHF z koralikowym układem mikroelektronicznym dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz
III Anna Ziobro

praca magisterska

Koncepcja zastępczego wektorowego analizatora sieci wykorzystywanego do wyznaczania parametrów anten w różnych systemach pomiarowych dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz
W Daniel Solecki

praca magisterska

Aplikacja w LabVIEW do pomiarów charakterystyk prądowo-napięciowych metodą impulsową z wykorzystaniem źródła mierzącego Keithley 2636A Dr inż. Krzysztof Mleczko

 

Uczestnikom konkursu i ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Dziękujemy bardzo sponsorom firmie GRINEA Sp. z o.o. (35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 1) oraz Zarządowi Rzeszowskiego Oddziału SEP.

Tekst i zdjęcia Mariusz Węglarski