W dniu 26 kwietnia 2024 r. grupa członków Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pod przewodnictwem Prezesa Zbigniewa Stycznia, miała przyjemność zapoznać się z postępami prac przy budowie trasy S19 na odcinku Rzeszów Południe – Babica, realizowanym przez Mostostal Warszawa i Acciona Construcción SA.

Najważniejszym punktem tej wycieczki było zapoznanie się z konstrukcją i działaniem „Karpatki”, czyli jednej z największych na świecie maszyn TBM (ang. Tunnel Boring Machine), jaka za niedługo rozpocznie drążenie ponad dwukilometrowego odcinka przedmiotowej trasy. Grupę OR SEP oprowadzał Kierownik budowy – Pan Artur Salachna.

TBM Karpatka

„Karpatka” to maszyna TBM o średnicy tarczy 15,2 m i długości 112 m, za pomocą której zostanie wybudowany jeden z najtrudniejszych technologicznie obiektów infrastruktury drogowej w Polsce. W tym projekcie przewidziano konstrukcję dwunawowego tunelu z sześcioma estakadami, dwoma wiaduktami, bezkolizyjnym skrzyżowaniem na drodze krajowej nr 19 oraz jednym podziemnym przejazdem pod trasą S19, a także trzema przejściami dla zwierząt. Sam tunel będzie miał długość 2255 metrów i będzie złożony z dwóch naw połączonych 15 poprzecznymi przejściami i jednym awaryjnym przejazdem w jego środku. Średnica wewnętrzna każdej z naw głównych będzie wynosić 13,45 m (zewnętrzna 14,65 m). Maksymalna głębokość prowadzonych prac przekroczy 100 metrów. Do obudowy tunelu zostanie wykorzystanych około 2230 pierścieni, a na ich produkcję planuje się przeznaczyć prawie 118 tysięcy metrów sześciennych betonu.

 

Tekst i zdjęcia: Piotr Jankowski-Mihułwicz