21 marca 2023 w rzeszowskim hotelu Grein odbyło się wiosenne seminarium techniczne pn. „CERTYFIKOWANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE SILNOPRĄDOWE W OCHRONIE P.POŻ”, którego organizatorem był Oddział Rzeszowski SEP oraz firma CERBEX Sp. z o.o. z Krosna.
W pierwszej części spotkania uczestnicy seminarium wysłuchali bardzo ciekawych referatów. Pierwszy z nich  pn.„Podstawy prawne stosowania certyfikowanych central sterująco-zasilających urządzeniami przeciwpożarowymi, zasilaczy silnoprądowych i przeciwpożarowych wyłączników prądu” wygłosił mgr inż. Wacław Kozubal  – Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych CERBEX Sp. z o.o.  O „Instalowaniu układów PV na stacjach paliw płynnych i gazowych” opowiedział łącząc się zdalnie mgr inż. Julian Wiatr Redaktor naczelny „ELEKTRO.INFO”. Tuż po przerwie na uczestników czekały kolejne referaty dotyczące „Budowy i działanie silnoprądowych central sterująco-zasilających, przeciwpożarowych wyłączników prądu (PWP) oraz zasilaczy silnoprądowych (ZSR)”  które omówił Mirosław Dybczyk, Dyrektor Produkcji CERBEX Sp. z o.o.. Na zakończenie spotkania Pan Mariusz Kwiatkowski z firmy Technokabel S.A. wyjaśnił uczestnikom znaczenie kabli i przewodów w ochronie przeciwpożarowej. W spotkaniu wzięli udział członkowie Oddziału Rzeszowskiego SEP, przedstawiciele rzeszowskich firm oraz delegaci Komend Powiatowych, Miejskich oraz Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

Tekst. K. Micał, fot. G.Osior