23 kwietnia odbyło się Wiosenne Seminarium Techniczne, wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich o/Rzeszowski, oraz Podkarpacką Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa.

Temat wiodący Seminarium to „Nowe wymagania w odniesieniu do aktualnych przepisów i wytycznych w oświetleniu. Dobre praktyki, przykłady, wybrane problemy w doborze i projektowaniu”.

Blok wystąpień zapoczątkował przedstawiciel firmy Elektromontaż Rzeszów SA, który przedstawił realizacje projektu „Bezpieczny Punkt Oświetleniowy (BPO) oraz aspekty bezpiecznej konstrukcji wsporczej w odniesieniu do aktualnych wymagań zawartych w WR-D-72-1”.

Następnie  przedstawiciel firmy ES-System omówił dyrektywę,  RoHS w odniesieniu do opraw oświetleniowych, i jej wpływ na projektowanie instalacji elektrycznych.

Dr. Henryk Wachta z Politechniki Rzeszowskiej szeroko zreferował temat „Oświetlenie przejść dla pieszych w odniesieniu do aktualnych wymagań”, przedstawił przykłady realizacji,  problematykę właściwego doboru,  w odniesieniu do warunków w otoczeniu oraz problematykę pomiarów i audytu powykonawczego.

„Oświetlenie uliczne z funkcją ładowania samochodów” to temat rozwinięty przez przedstawiciela firmy ElectricMobility omówiono możliwości, perspektywy, przykłady realizacji.

„Problematykę stosowania wymagań zawartych w wytycznych WR-72-1” w odniesieniu do układów zasilania min. szaf oświetleniowych , systemów sterowania oświetleniem oraz w układów kompensacji mocy biernej. szeroko omówili specjaliści z firmy Rabbit.

„Innowacyjne rozwiązania oświetleniowe poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym,” oprawy z projektu BPO, oraz realizacje modernizacyjne z Miasta Stołecznego Warszawy zaprezentował przedstawiciel firmy LUG.

W seminarium wzięło udział 60 osób członków SEP i POIIB, projektantów, specjalistów elektryków.

Tekst i zdjęcia: Adam Kowalski