W dniu 5 stycznia 2024 w siedzibie Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla wszystkich specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, hydrotechnicznej, sanitarnej, drogowej, mostowej, elektrycznej oraz kolejowej. Ponad 100 osób otrzymało uprawnienia oraz złożyło uroczyste ślubowanie. Wszystkim obecnym gratulacje złożyli Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik Rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz Dariusz Urbanik Wiceprezydent miasta Rzeszowa.
Ze swojej strony gratulujemy wszystkim osobą, które otrzymały uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, oraz zapraszamy do współpracy w ramach naszego stowarzyszenia.

Opracował Zbigniew Styczeń
Zdjęcia Ewelina Łosiewicz POIIB