26 stycznia 2023 r. członkowie Oddziału Rzeszowskiego SEP mieli okazje wziąć udział w bardzo ciekawym szkoleniu dotyczącym m.in. użytkowania i badań okresowych sprzętu BHP. Szkolenie to poprowadził Pan Mateusz Romanica z Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA SP z Krakowa.

Osoby zainteresowane zapoznały się m.in. z aktualnym systemem oceny zgodności wyrobów, dyrektywami nowego podejścia związanych z elektroenergetycznym sprzętem BHP (dyrektywa niskonapięciowa, maszynowa, środków ochrony indywidualnej, kompatybilności elektromagnetycznej) czy z aktualnymi informacjami z zakresu wycofywania starszego sprzętu BHP.

Tekst i zdjęcia Katarzyna Micał