W dniu 15 grudnia 2023 roku w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie Podkarpackiej Rady Innowacyjności.

Główne tematy tego spotkania to Fundusze Europejskie dla Podkarpacia oraz Branżowe Centra Umiejętności.

Po przywitaniu zaproszonych gości przez Przewodniczącego Podkarpackiej Rady Innowacyjności prof. Dr hab. Inż. Jarosława Sępa z Politechniki Rzeszowskiej, głos zabrał Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO UMWP Wojciech Magnowski, który zapoznał zebranych z Programem Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027. Pan Dyrektor przedstawił wartości przyznanych funduszy wraz z podziałem na poszczególne priorytety, oraz obecny stan zaawansowania podziału i realizacji tych funduszy.

W drugiej części spotkania, uczestnicy zapoznali się z pracami związanymi z Branżowymi Centrami Umiejętności, które powstają na terenie Podkarpacia.

Przedstawiciele czterech Branżowych Centrów Umiejętności z Mielca, Jarosławia, Krosna i Niska, przedstawili swoje projekty oraz zaprezentowali najważniejsze założenia swoich projektów.

Branżowe Centrum Umiejętności reprezentował Adam Tomaszewski Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, oraz Zbigniew Styczeń Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP. W swojej prezentacji Adam Tomaszewski przedstawił najważniejsze cele powstającego Branżowego Centrum.

Po zakończeniu wystąpień przedstawiciele powstających Centrów wymienili się doświadczeniami z wykonanych już prac i zaproponowali współpracę przy realizacji kolejnych kroków powstawania Branżowych Centrów Umiejętności.