W dniu 9 marca 2022 r. w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie odbyły się Zawody Okręgowe 24 Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA 2022. Olimpiada ta znajduje się w wykazie olimpiad Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, głównie techników o profilu elektrycznym, i elektronicznym. Program merytoryczny Olimpiady obejmuje trzy grupy tematyczne: elektrotechnika, elektronika i teleinformatyka. Organizacja zawodów jest wysoko oceniana przez uczniów, nauczycieli oraz partnerów branżowych.

EUROELEKTRA organizowana jest od 24 lat z inicjatywy Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy. W realizację tego projektu czynnie włączyło się Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które obecnie jest jej organizatorem, oraz liczne wyższe uczelnie techniczne, wśród których znajduje się również Politechnika Rzeszowska.

Tegoroczną edycję zawodów Olimpiady w naszym regionie swoim udziałem zaszczycili goście: Prodziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz – dr inż. Mirosław Mazurek, Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP – dr inż. Barbara Kopeć, Przewodniczący Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – mgr inż. Wacław Kamiński. Zawody zorganizował i przeprowadził Komitet Okręgowy Olimpiady dla okręgu nr 10, w którego składzie dr inż. Kazimierz Kamuda – przewodniczący; mgr inż. Zbigniew Zagrodnik – wiceprzewodniczący; mgr inż. Dorota Malicka – sekretarz; dr inż. Anna Szlachta i dr inż. Robert Ziemba – członkowie.

Więcej informacje o Olimpiadzie można znaleźć na stronie internetowej www.euroelektra.edu.pl.

Tekst: Robert Ziemba

Zdjęcia: Robert Ziemba