W dniu 4 marca  2023 roku w sali wykładowej budynku Domu  Technika w Rzeszowie odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Inżyniera dla  Zrównoważonego Rozwoju ustalone decyzją Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich (WFEO). Organizatorem była Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Rzeszowie. Spotkanie to zostało połączone z finałem XVII edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe „Technik-Absolwent” za rok szkolny 2023. Na uroczystości wręczone zostały dyplomy i nagrody laureatom, nauczycielom i dyrektorom wyróżnionych szkół – aktu tego dokonał Prezes Janusz Dobrzański razem z V-ce Prezesem i zarazem przewodniczącym Komisji Konkursowej Janem Poradą.

W spotkaniu, wzięli udział między innymi Wice Kurator Oświaty Stanisław Fundakowski, Radny z Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Waldemar Szumny, Wice Prezydent Dariusz Urbanik, członkowie Zarządu FSNT-NOT w Rzeszowie, Prezes Janusz Dobrzański i V-ce Prezes Jan Porada, W-ce Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie  Eugeniusz Bury, Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Elektronicznych Janusz Gudyka, Prezes SEP Zbigniew Styczeń, Wice Prezes SEP Bolesław Pałac, Prezes SITPCh Czesław Kozyra, Prezes PZITB Bogusław Uchman, Prezes PZITS w Rzeszowie Leszek Kaczmarczyk, Prezes SITPH Ropczyce Grzegorz Żak, Członek Zarządu SITPH w Ropczycach Barbara Studencka, Członek Zarządu SITK RP Marian Sulencki, Prezes Izby Budowlanej Grzegorz Dubik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej NOT Zdzisław Obłój, Prof. Politechniki Rzeszowskiej Jan Sieniawski, Komisja Konkursowa „Technik Absolwent” w składzie  Jan Porada, Wojciech Bieniasz, Stanisław Pelic, Iga Musz-Dobrzańska oraz członkowie stowarzyszeń.

Tekst i zdjęcia: Kierownik ds. Organizacyjnych Pracowniczych i Szkoleniowych FSNT-NOT Rada w Rzeszowie mgr Iga Musz – Dobrzańska