W dniach 6-8 marca br. na terenie szkół ponadgimnazjalnych z Rzeszowa odbyły się Zawody II Etapu Ogólnopolskich Olimpiad Stowarzyszenia Elektryków Polskich obejmujące szeroko rozumianą elektrotechnikę i informatykę – EUROELEKTRA, ELEKTROMECHATRON oraz POLTELEINFO.

Koordynatorami tego wydarzenia byli pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Informatyki – członkowie Zakładowego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Rzeszowskiej.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA organizowana jest od wielu lat z inicjatywy Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy. Od początku w realizację tego projektu czynnie włącza się Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które obecnie jest głównym organizatorem olimpiady. W naszym regionie zawody organizowane są w ścisłej współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Okręgową Radą Podkarpackiego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa.

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich, głównie tych o profilu kształcenia obejmującym tematykę elektrotechniki i informatyki.

Formuła olimpiady

Ze względu na wzrastające zainteresowanie udziałem w zawodach, a tym samym na coraz większą liczbę uczestników dotychczasowa formuła olimpiady została zmodyfikowana. Od zeszłego roku zawody poszczególnych stopni odbywają się w wydzielonych grupach tematycznych i w trzech niezależnych terminach. Uczniowie o zainteresowaniach z zakresu elektrotechniki i energetyki uczestniczą w Olimpiadzie EUROELEKTRA, uczniowie ze szkół o profilu elektronicznym i mechatronicznym startują w Olimpiadzie ELEKTROMECHTRON, natomiast przyszli fachowcy z zakresu telekomunikacji i informatyki zmagają się w Olimpiadzie POLTELEINFO.

Zawody II etapu olimpiady EUROELEKTRA w naszym regionie odbyły się 6 marca, zawody II etapu Olimpiady ELEKTROMECHATRON – 7 marca, natomiast zawody II etapu Olimpiady POLTELEINFO – 8 marca br. Gospodarzem II Etapu Olimpiady EUROELEKTRA 2024 był Zespół Szkół Energetycznych przy ul W. Pola 1 w Rzeszowie, II Etapu Olimpiady ELEKTROMECHATRON Zespół Szkół Elektronicznych przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie, natomiast II Etapu Olimpiady POLTELEINFO 2024  był Zespół Szkół Technicznych przy ul. A. Matuszczaka 7 w Rzeszowie

Uczestnicy wydarzenia

W tegorocznej edycji poszczególnych olimpiad w naszym regionie udział wzięli: Dziekan WEiI dr hab. inż. Roman Zajdel, prof.PRz, Zca-Przewodniczącego Prezydium Okręgowej Rady Podkarpackiego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Jarosław Suchora, prodziekan ds. kształcenia dr inż. Mirosław Mazurek, który jednocześnie reprezentował Polskie Towarzystwo Informatyczne, Prezes Zarządu Okręgowego SEP mgr inż. Zbigniew Styczeń, prodziekan ds. kształcenia dr inż. Witold Posiewała, Skarbnik Prezydium Okręgowej Rady Podkarpackiego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Iwona Wieczorek, , prezes Koła SEP przy Politechnice Rzeszowskiej dr inż. Robert Ziemba, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie mgr inż. Zbigniew Zagrodnik, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie mgr Stanisław Sienko oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie mgr inż. Leszek Niedbała.

Zawody w nowej formule zorganizowała i przeprowadziła Komisja Okręgowa Olimpiady, w której składzie znaleźli się pracownicy WEiI: dr inż. Kazimierz Kamuda, dr inż. Dariusz Klepacki, dr inż. Anna Szlachta, prof. PRz, dr inż. Robert Ziemba.

Więcej informacji o tegorocznej edycji olimpiad EUROELEKTRAELEKTROMECHATRON oraz POLTELEINFO można znaleźć na stronach wydarzenia.

Red. Anna Szlachta