Szkolenia


Literatura przydatna do pracy elektromontera:

 

1. Autor: Jerzy Laskowski - Nowy Poradnik Elektroenergetyka przemysłowego - wydanie poprawione i rozszerzone, wydawnictwo COSIW, rok 2006, cena ok. 50 zł.

2. Autor: Jan Strojny, Jan Strzałka – Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, wydanie IV, stan na 2015 r. Wydawnictwo: „ TARBONUS” Sp. z o.o., Stron 172, cena ok. 35 zł.

3. Autor: Władysław Orlik, - Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach , Wydawnictwo: "KaBe" s.c., Krosno 2006r., Wydanie IV, poprawione i uzupełnione , liczba stron 459, cena ok. 65 zł

4. Autor: Władysław Orlik, - Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków, Recenzenci: inż. Aleksander Podbrez, rzeczoznawca SEP, inż. Michał Rakowski , Wydawnictwo "KaBe" s.c., Wydanie pierwsze. Cena 50 zł

5. Praca zbiorowa - Egzamin kwalifikacyjny elektryków ( D i E ) w pytaniach i  odpowiedziach.  Zeszyt 1 : Wymagania ogólne (dotyczą wszystkich egzaminowanych). Rok wydania 2005, Ilość stron 112, Format 18cmx13cm, okładka miękka lakierowana, ISBN 978-83-89008-60-2 , cena 15 zł.

 

Szkolenia

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, oraz rozwijanie kultury technicznej jest statutowym działaniem Stowarzyszenia, które realizowane jest poprzez:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, oraz rozwijanie kultury technicznej jest statutowym działaniem Stowarzyszenia, które realizowane jest poprzez:

  • prowadzenie szkolenia.
  • przeprowadzanie egzaminów na grupy kwalifikacyjne,
  • organizacje odczytów,
  • organizacje konferencji naukowo - technicznych,
  • organizacje wycieczek technicznych,
  • ogranizowanie wycieczek integracyjnych,
  • organizowanie spotkań koleżeńskich,
  • organizowanie prezentacji technicznych.

W marcu 1993 r. powołano Ośrodek Szkolenia Oddziału Rzeszowskiego SEP, który został wpisany do ewidencji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Ośrodek posiada 34 zweryfikowanych wykładowców. W ostatmich latach ZO SEP zakupił sprzęt audiowizualny jak: telewizor, wideo, kserokopiarkę, komputer z drukarką.
Co roku ZO SEP organizuje średnio: 7 do12 kursów i komisje egzaminują średnio 1500 do 2000 osób.

Działalność Stowarzyszenia jest w pełni doceniana przez zakłady pracy. Egzaminy na grupy kwalifikacyjne SEP aktywizują elektryków do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji co zwiększa bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i podnosi kulturę pracy. Nabiera to obecnie dużego znaczenia, ponieważ wiele norm, rozporządzeń odnośnie eksploatacji, BHP w branży elektrotechnicznej, ciagle się zmienia.

 

Komisje egzaminacyjne

Przy Zarządzie Oddziału działają 3 komisje egzaminacyjne nr 048, 049 i 050. Komisje te nadające uprawnienia w zakresie eksploatacji "E" i dozoru "D" - GRUPA 1. Przypominamy, że uprawnienia na pomiary są przy uprawnieniach na grupę "E".

Terminy egzaminów na uprawnienia SEP-u eksploatacja, dozór - patrz w zakładce TERMINY EGZAMINÓW I TEMATYKA


Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku EKSPLOATACJI, oraz DOZORU, Grupa 1 podana jest w zakładce  TERMINY EGZAMINÓW I TEMATYKA

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów