Plan pracy Oddziału Rzeszowskiego na 2020 r.


 

 

Nazwa zadania

Termin i miejsce

Organizator i współorganizatorzy

  1.  

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA –II etap

07.01. 2020 - Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie

SEP, ZSE, PRz

2.

57 Bal Elektryka 2020

18.01.2020

Rzeszów, Hotel Falcon

SEP

3.

Wycieczka do Spalarni Odpadów

w Rzeszowie

13 lutego

SEP,

4.

Kontynuacja prac związanych

z pomnikiem Osińskiego

Luty, maj

SEP

5.

Konkurs dla gimnazjalistów

" MAM POMYSŁ"

kwiecień

SEP, ZSEn, ENERGETYK

6.

Wiosenne seminarium techniczne

Marzec, kwiecień

SEP, Koło ?? + 4 firmy

7.

Konkurs na najlepszą pracę własną uczniów szkół średnich

kwiecień

SEP, ZSE ELEKTRONIK, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

8.

Spotkania informacyjno - szkoleniowe Komisji Kwalifikacyjnych działających przy SEP dotyczące egzaminów E i D

12 marca,

23 kwietnia,

7 maja

SEP

9.

Rada Prezesów Kół ORz SEP

21 maja

SEP

10.

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

28 maja

SEP, PTI Oddział Rzeszów, + 4 firmy

11.

Wycieczka techniczna do ciekawych firm organizowana przez kolejne Koła

cały rok

SEP, kolejne Koła

12.

Międzynarodowy Dzień Elektryka, patron roku – prof. Jan Węglarz, seminarium techniczne, 85-letni seniorzy SEP

15-27 czerwca

SEP, Oddziały zaprzyjaźnione, sponsorzy, + 55-lecie WEiI PRz

13.

Wycieczka zagraniczna, techniczno - integracyjna

10-17 września

SEP

14.

Gala Budowy Roku Podkarpacia 2019

wrzesień, październik

SEP, POIIB

15.

Wyjazd na Targi ENERGETAB 2020

17-19 września

SEP, Koło ?

16.

Współorganizacja Międzynarodowego Seminarium Metrologów - Lwów

wrzesień

Politechnika Rzeszowska, Politechnika Lwowska , SEP

17.

Jesienne Seminarium Techniczne

Listopad, hotel Rzeszów

SEP, 4 firmy sponsorujące

18.

Wyjazd na targi Lubelskie

ENERGETICS 2020

19-21 listopada

SEP, Koło ?

19.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w 2019 r

Listopad, grudzień

SEP, PRz

20.

Spotkanie świąteczne Zarządu SEP

17.12 grudnia 2020

SEP

 

Zatwierdzono: Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP

Opracowała:

Prezes ORz SEP

Barbara Kopeć

30.12.2019Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów