Plan pracy na 2019 rok


 

PLAN PRACY Rzeszowskiego Oddziału SEP na 2019 r .

zatwierdzony przez Zarząd Oddziału w dniu 20.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

NAZWA ZADANIA

TERMIN i MIEJSCE

ORGANIZATOR - WSPÓŁORGANIZATORZY

1.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "EUROELEKTRA" - II etap

04.01. 2019r - Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie

SEP, ZSE, Politechnika Rz.

2.

55 Bal Elektryka 2018

19.01.2019 Rzeszów , Hotel Metropolitan

SEP

3.

Wycieczka do Firmy BorgWarner Sp. Z o. o.

24.01.2019

SEP, Koło przy URz

4.

Wycieczka do Spalarni Śmieci w Rzeszowie

Styczeń – luty 2019

SEP

5.

Kontynuacja prac związanych ze skwerów Osińskiego - założenie monitoringu

Luty - marzec 2019

SEP

6.

Spotkanie z sąsiednimi Oddziałami w sprawie obchodów 100-lecia

luty

SEP

7.

Konkurs wiedzy technicznej dla gimnazjalistów " MAM POMYSŁ"

Kwiecień 2019

SEP , ZSEn ENERGETYK

8.

Wiosenne Seminarium Techniczne

" Nowe rozwiązania w elektrotechnice”

marzec - kwiecień 2019

SEP + 4 firmy

9.

Konkurs na najlepszą pracę własną uczniów szkół średnich

Kwiecień 2019, bud. NOT

SEP, Zespół Szkół Elektronicznych ELEKTRONIK, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

10.

3 Spotkania informacyjno - szkoleniowe Komisji Kwalifikacyjnych działających przy SEP dotyczące egzaminów E i D

i działalności Komisji nr 48,49,50

Marzec, kwiecień, maj - 2019

SEP

11.

 

Wycieczka techniczno - integracyjna krajowa ( 2 dni)

Połaniec? Arłamów?

SEP – Komisja Organizacyjna

12.

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Maj - 2019

SEP + PTI o/ Rzeszów oraz firmy

13.

Centralne obchody 100-lecia SEP

6-7 czerwca 2019 Warszawa

SEP wyjazd delegatów Oddziału Rzeszowskiego

14.

 

Obchody 100-lecia SEP w Oddziale Rzeszowskim + Międzynarodowy Dzień Elektryka - seminarium techniczne, 85-lecie seniorów SEP

Czerwiec 2019

SEP, sponsorzy, Oddziały zaprzyjaźnione

15.

Wycieczka techniczno - integracyjna zagraniczna Sycylia

1-8.09.2019

SEP

16.

Uroczystości jubileuszowe we Lwowie

26-28 września 2019

SEP, sponsorzy

17.

Zorganizowany wyjazd na Targi ENERGETAB 2018

17-19 Wrzesień , Bielsko – Biała

+RP

koła zakładowe SEP

18.

Współorganizacja Międzynarodowego Seminarium Metrologów - Lwów

10 -12 .09.2019

Politechnika Rzeszowska – Politechnika Lwowska, SEP sponsorzy

19.

Jesienne seminarium techniczne SEP

listopad 2019 - Hotel Rzeszów

SEP i firmy sponsorujące

20.

Wyjazd na targi lubelskie ENERGETICS 2019

13-15 Listopada 2019

SEP, koła zakładowe

21.

 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w 2019 r

październik, listopad, 2019,

bud. NOT

SEP, Politechnika Rzeszowska

22.

Spotkanie świąteczne Zarządu SEP

Grudzień 2019

SEP

 

 

 

 

 

 

 

 

opr. Barbara Kopeć

 

 

 

 

20.12.2018

 

 

 

 

 

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów