Ośrodek Rzeczoznawstwa


Ośrodek Rzeczoznawstwa


Przy Zarządzie Oddziału SEP w Rzeszowie działa Ośrodek Rzeczoznawców, którego początki działalności datują się od 1961 r. Do 1967 roku rzeczoznawcy pracowali w grupie rzeczoznawców przy Krakowskim Oddziale SEP. Obecnie od 1993 roku Ośrodek Rzeczoznawstwa jest samodzielną agendą Oddziału SEP w Rzeszowie.

Ośrodek świadczy usługi w zakresie:

  • ekspertyzy i opinie,
  • pomiary i badania eksploatacyjne,
  • rozruchy, nadzory,
  • projekty techniczne i technologiczne,
  • usługi serwisowe,
  • wdrożenia opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji itp.


W okresie tym Ośrodek opracował wiele opinii i ekspertyz. Jedno z ostatnich najciekawszych opracowań to: “Wskazówki z zakresu ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i instalacjach do 1 kV, w świetle normy PN-E/05009” w/g wymagań IEC-364.

Zarząd upoważnił Ośrodek Rzeczoznawców przy Oddziale SEP w Rzeszowie do prowadzenia prac zmierzających do nadania przez Zarząd Główny SEP przedsiębiorstwom rekomendacji w zakresie produkcji, projektowania oraz robót budowlano-montażowych.

Kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawstwa jest Kol. Bolesław PAŁAC tel. 602 703 662 email: b.palac@neostrada.pl

 

Regulaminy Izby rzeczoznawców: 

www.sep.com.pl/regulaminy/izba-rzeczoznawcow.html 

Wniosek o nadanie tytułu weryfikatora SEP/rzeczoznawcy SEP. Wnioski ten można pobrać na ze strony:

www.google.pl/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi28qyJgr_XAhUEvRoKHWKHA78QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fsep.com.pl%2Fdownload.php%3Fp%3Dregulaminy%2Firsep%26f%3Dzalacznik_nr_2_irsep_wniosek_o_nadanie_tytulu_weryfikatora_rzeczoznawcy.doc&usg=AOvVaw2_XVMJz8FqBk2FYrQkcVJo

Wniosek o nadanie tytułu Specjalisty SEP/asystenta SEP. Wnioski ten można pobrać na ze strony:

www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjFj8mDg7_XAhWBWRoKHSU_ALMQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fsep.com.pl%2Fdownload.php%3Fp%3Dregulaminy%2Firsep%26f%3Dzalacznik_nr_3_irsep_wniosek_o_nadanie_tytulu_specjalisty_asystenta.doc&usg=AOvVaw1FGyC_OFL4IONuqwYUV3oP

Wykaz_przedmiotowy_dzialow_specjalistycznych. Można zapoznać się, jakie są, ze strony:

www.sep.com.pl/download.php?p=regulaminy/irsep&f=zalacznik_nr_8_irsep_wykaz_przedmiotowy_dzialow_specjalistycznych.pdfWszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów