Ośrodek rzeczoznastwa


Ośrodek Rzeczoznawstwa


Przy Zarządzie Oddziału SEP w Rzeszowie działa Ośrodek Rzeczoznawców, którego początki działalności datują się od 1961 r. Do 1967 roku rzeczoznawcy pracowali w grupie rzeczoznawców przy Krakowskim Oddziale SEP. Obecnie od 1993 roku Ośrodek Rzeczoznawstwa jest samodzielną agendą Oddziału SEP w Rzeszowie.

Ośrodek świadczy usługi w zakresie:

  • ekspertyzy i opinie,
  • pomiary i badania eksploatacyjne,
  • rozruchy, nadzory,
  • projekty techniczne i technologiczne,
  • usługi serwisowe,
  • wdrożenia opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji itp.


W okresie tym Ośrodek opracował wiele opinii i ekspertyz. Jedno z ostatnich najciekawszych opracowań to: “Wskazówki z zakresu ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i instalacjach do 1 kV, w świetle normy PN-E/05009” w/g wymagań IEC-364.

Zarząd upoważnił Ośrodek Rzeczoznawców przy Oddziale SEP w Rzeszowie do prowadzenia prac zmierzających do nadania przez Zarząd Główny SEP przedsiębiorstwom rekomendacji w zakresie produkcji, projektowania oraz robót budowlano-montażowych.

Kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawstwa do konca 2016 roku był Kol. Mieczysław SIPOWICZ tel. 502 322 873 email: msipo@poczta.onet.pl, obecnie trwaja prace nad wznowieniem działalności tego ośrodka.Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów