O Oddziale


 

60 lat w Rzeszowie

W dniu 20 października br. w sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego obchodzony był uroczyście jubileusz 60-lecia powstania Oddziału SEP w Rzeszowie. W sierpniu 1956 roku nasi starsi koledzy, których już wielu nie ma pośród nas, podjęli inicjatywę powołania Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Rzeszowie.

Początek nowemu oddziałowi dało dziesięć kół zakładowych, które zrzeszały 274 członków. W dwudziestym roku działalności były to już 33 koła zakładowe, które liczyły 1442 członków. Powstały oddział obejmował swoim zasięgiem terytorialnym całe ówczesne nowe województwo rzeszowskie, które powstało z części byłego województwa lwowskiego. Zmiany w podziale administracyjnym kraju w 1975 roku spowodowały, że z Oddziału Rzeszowskiego powstały nowe Oddziały SEP: w Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu, istniejące do chwili obecnej.

Pierwszym prezesem oddziału był kol. Jan Radziwiłowicz, reprezentant telekomunikacji, który pełnił tą funkcję w latach 1956-1957.

W mijającym 60-leciu w oddziale zrealizowano bardzo wiele ciekawych przedsięwzięć i projektów, które integrowały środowisko elektryków i energetyków z naszego regionu.

Do świętowania zaprosiliśmy Kolegów z Węgierskiego Stowarzyszenia Elektrotechników MEE. Nasz jubileusz zaszczycili też goście z Ukrainy. Przybyli profesorowie Politechniki Lwowskiej oraz przedstawiciele zakładu Energetycznego we Lwowie. Ze Stanisławowa przyjechał Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej "Przyjaźń", pan Witalij Czaszczin z małżonką.

Jubileuszowe obchody były też okazją do wyróżnień i odznaczeń dla członków Oddziału Rzeszowskiego SEP. Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart wręczyła w imieniu Prezydenta RP Srebrne Krzyże Zasługi dla kol. Ireny Jamróz i kol. Zbigniewa Stycznia.

Prezes SEP, kol. Piotr Szymczak wręczył Złotą Odznakę Honorową SEP dla Oddziału Rzeszowskiego. Wielu naszych członków otrzymało medale i wyróżnienia.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Na tym część oficjalna uroczystości została zakończona. Po przerwie uczestnicy jubileuszu oglądali prapremierę dla SEP-u spektakl teatralny "Tresowany Mężczyzna".

Szersza relacja z jubileuszu będzie dostępna w Wiadomościach Elektrotechnicznych i Spektrum.

oprac. Bolesław Pałac – Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP

 

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie prowadzi działalność, do której można zaliczyć: 

  • prowadzenie szkolenia.
  • przeprowadzanie egzaminów na grupy kwalifikacyjne,
  • organizacje odczytów,
  • organizacje konferencji naukowo - technicznych,
  • organizacje wycieczek technicznych,
  • ogranizowanie wycieczek integracyjnych,
  • organizowanie spotkań koleżeńskich,
  • organizowanie prezentacji technicznych.

 

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów