O Oddziale


 

60 lat w Rzeszowie

W dniu 20 października br. w sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego obchodzony był uroczyście jubileusz 60-lecia powstania Oddziału SEP w Rzeszowie. W sierpniu 1956 roku nasi starsi koledzy, których już wielu nie ma pośród nas, podjęli inicjatywę powołania Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Rzeszowie.

Początek nowemu oddziałowi dało dziesięć kół zakładowych, które zrzeszały 274 członków. W dwudziestym roku działalności były to już 33 koła zakładowe, które liczyły 1442 członków. Powstały oddział obejmował swoim zasięgiem terytorialnym całe ówczesne nowe województwo rzeszowskie, które powstało z części byłego województwa lwowskiego. Zmiany w podziale administracyjnym kraju w 1975 roku spowodowały, że z Oddziału Rzeszowskiego powstały nowe Oddziały SEP: w Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu, istniejące do chwili obecnej.

Pierwszym prezesem oddziału był kol. Jan Radziwiłowicz, reprezentant telekomunikacji, który pełnił tą funkcję w latach 1956-1957.

W mijającym 60-leciu w oddziale zrealizowano bardzo wiele ciekawych przedsięwzięć i projektów, które integrowały środowisko elektryków i energetyków z naszego regionu.

Do świętowania zaprosiliśmy Kolegów z Węgierskiego Stowarzyszenia Elektrotechników MEE. Nasz jubileusz zaszczycili też goście z Ukrainy. Przybyli profesorowie Politechniki Lwowskiej oraz przedstawiciele zakładu Energetycznego we Lwowie. Ze Stanisławowa przyjechał Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej "Przyjaźń", pan Witalij Czaszczin z małżonką.

Jubileuszowe obchody były też okazją do wyróżnień i odznaczeń dla członków Oddziału Rzeszowskiego SEP. Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart wręczyła w imieniu Prezydenta RP Srebrne Krzyże Zasługi dla kol. Ireny Jamróz i kol. Zbigniewa Stycznia.

Prezes SEP, kol. Piotr Szymczak wręczył Złotą Odznakę Honorową SEP dla Oddziału Rzeszowskiego. Wielu naszych członków otrzymało medale i wyróżnienia.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Na tym część oficjalna uroczystości została zakończona. Po przerwie uczestnicy jubileuszu oglądali prapremierę dla SEP-u spektakl teatralny "Tresowany Mężczyzna".

Szersza relacja z jubileuszu będzie dostępna w Wiadomościach Elektrotechnicznych i Spektrum.

oprac. Bolesław Pałac – Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP

 

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie prowadzi działalność, do której można zaliczyć: 

  • prowadzenie szkolenia.
  • przeprowadzanie egzaminów na grupy kwalifikacyjne,
  • organizacje odczytów,
  • organizacje konferencji naukowo - technicznych,
  • organizacje wycieczek technicznych,
  • ogranizowanie wycieczek integracyjnych,
  • organizowanie spotkań koleżeńskich,
  • organizowanie prezentacji technicznych.

 

PLAN PRACY Oddziału SEP w Rzeszowie na 2017r ( Zatwierdzony w dniu 17.02.2017r przez Zarząd Oddziału SEP)

       
       
Lp. NAZWA ZADANIA TERMIN i MIEJSCE ORGANIZATOR - WSPÓŁORGANIZATORZY

 

1

 

53 Bal Elektryka 2017

 

21.01.2017 Rzeszów , Hotel Alabaster

 

SEP

 

2

 

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "EUROELEKTRA" - II etap

 

Styczeń - Luty 2017r - Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie

SEP , ZSE , Politechnika Rz.

 

3

 

IV Salon Edukacji zawodowej i technicznej - kształacenie kadr zawodowych dla gospofarki Podkarpacia

23 luty 2017 Bud. V Politechniki Rzeszowskiej

 

    PolitechnikaRzeszowska , SEP              o/ Rzeszów , Wojewódzki Urząd Pracy

4

 

Organizacja komitetu organizacyjnego i naukowego oraz rozpoczęcie prac związanych z nadaniem imienia J.H. Osińskiego jednemu ze skwerów miejskich w Rzeszowie.

luty- marzec 2017 SEP + Politechnika + PGE + O. Pijarzy ( Kraków) + Rada Osiedla Staromieście + UM Rzeszów

 

5

 

Konkurs z wiedzy technicznej dla gimnazjalistów " MAM POMYSŁ"

 

     marzec 2017

 

SEP , ZSEn ENERGETYK

 

6

 

Wiosenne Semiarium Techniczne " Nowe rozwiązania w elektrotechnice z udziałem firm

 

marzec 2017 r. Hotel Rzeszów, sala Marszałkowska

 

SEP + 4 firmy

 

7

 

Konkurs na najlepszą pracę własną uczniów szkół średnich

 

20 kwiecień 2017, bud. NOT

 

   SEP , Zespóły Szkół Elektronicznych ELEKTRONIK , Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 

8

 

II Ogólnopolska konferencja Naukowa " Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju

 

24-25 kwiecień 2017r , Politechnika

 

Politechnika , U. Wojewódzki , Prezydent m. Rzeszówa , SEP

 

9

 

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe Komisji Kwalifikacyjnych działających przy SEP dotyczące egzaminów E i D i działalności Komisji nr 48,49,50

 

maj 2017

 

SEP

 

10

 

Wycieczka techniczno - integracyjna krajowa ( 2-3 dni)

 

   Połaniec - maj.2017

 

                                   SEP

 

11

 

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - seminarium techniczne

 

25 maj 2017 , Złoty Pałac Rudna Mała

 

SEP + PTI o/ Rzeszów oraz firmy

 

12

 

Zorganizowany wyjazd na Stadion Narodowy w Warszawie ( mecz Polska - Rumunia)

 

10 czerwiec 2017r

 

                               koła SEP

13

 

Międzynarodowy Dzień Elektryka - seminarium techniczne oraz sylwetka Patrona Roku Prof. Krukowskiego, 85-lecie seniorów SEP

 

8 czerwiec 2017r

 

SEP , PRz, firmy sponsorujące

 

14

 

Archiwizacja osób, dorobku i działań przy powstawaniu SEP we Lwowie i rozwoju początków elektrotechniki

 

praca dwóch archiwistów we  Lwowie ( Politechnika Lwowska , Archiwum Państwowe Ukrainy we Lwowie) czerwiec - październik 2017

 

współne działanie i finansowanie planu archiwizacji przez oddziały SEP

 

15

 

Wycieczka techniczno - integracyjna zagraniczna

 

25.06 - 02.07 2017r.

 

SEP

 

16

 

Seminarium techniczne w terenie - elektrownia ekologiczna 1MW w Arłamowie

 

sierpień 2017

 

SEP, koło SEP Arłamów

 

17

 

Zorganizowany wyjazd na Targi ENERGETAB 2017

 

13-15 wrzesień , Bielsko - Biała

 

koła zakładowe SEP

 

18

 

Współorganizacja Międzynarodowego Seminarium Metrologów -Karpaty Wschodnie Ukraina

 

wrzesień  2017

 

SEP + Politechnika Rz - Katedra Metrologii. sponsorzy

 

19

 

Uroczystość nadania imienia Ks. J.H. Osińskiego ( zw. pierwszym polskim elektrykiem) dla skweru miejskiego w Rzeszowie

wrzesień - październik 2017

 

SEP + PRz. + PGE Dystrybucja + PGE Obrót + Rada Osiedla + UM Rzeszów + sponsprzy

 

20

 

Jesienne seminarium techniczne - ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona zwarciowa

 

październik - listopad .2017 - Hotel Rzeszów

 

SEP i firmy sponsorujące

 

21

 

Wyjazd na targi lubelskie ENERGETICS 2017

 

listopad 2017

 

SEP, koła zakładowe

 

22

 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w 2016r

 

     listopad 2017r , bud. NOT

 

SEP , Politechnika Rzeszowska

 

23

 

Przygotowania do wyboru władz oddziału SEP na kadencję 2018-2022.

 

grudzień  2017

 

                               SEP

 

24

 

Spotkanie swiąteczne Zarządu SEP

 

grudzień 2017

 

SEP, w Rynku

       
      opr. Bolesław Pałac SEP  Rzeszów 17.02.2017 r.
       

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów